Szczegóły szkolenia
Konferencja online "Żołnierze Wyklęci"
Konferencja online "Żołnierze Wyklęci"

Edukacja historyczna i obywatelska

Ośrodek Rozwoju Edukacji - Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich

dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie, doradcy metodyczni ds. historii i wiedzy o społeczeństwie (WOS), nauczyciele historii i WOS-u wszystkich typów szkół, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni ds. historii i wiedzy o społeczeństwie, nauczyciele historii i WOS-u wszystkich typów szkół

Nauczyciele historii, doradcy metodyczni historii i edukacji obywatelskiej, nauczyciele konsultanci do spraw historii i edukacji obywatelskiej, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Konferencja

Celem konferencji jest  upamiętnienie 10-tej rocznicy Święta Żołnierzy Wyklętych.

W ramach wydarzenia uczestnicy konferencji wysłuchają następujących wykładów:

  • „Represyjne działania władz komunistycznych wobec polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego w latach 1944–1956”.
  • „Rządy bezprawia. Orzecznictwo wojskowego wymiaru sprawiedliwości w procesach Żołnierzy Wyklętych”. Wybrane przykłady.
  • „Młodzież Wyklęta”.
  • „Żołnierze Wyklęci na lekcjach historii. Rola nauczyciela w kształtowaniu patriotyzmu młodzieży szkolnej”.

Konferencja adresowana jest do: 

  • nauczycieli historii
  • doradców metodycznych historii i edukacji obywatelskiej
  • nauczycieli konsultantów ds. historii i edukacji obywatelskiej
  • dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki.konferencja online, platforma click-meeting, 10.03.2021, godzina 10:45 - 15:00

Katarzyna Romańska- Sus: katarzyna.romanska-sus@ore.edu.pl

  • udział w konferencji jest bezpłatny
  • decyduje kolejność zgłoszeń 

10.03.2021
Nieaktywny