Szczegóły szkolenia
Rozwijanie kreatywności, innowacyjności i samodzielności u uczniów w szkołach ponadpodstawowych.
Rozwijanie kreatywności, innowacyjności i samodzielności u uczniów w szkołach ponadpodstawowych.

Kompetencje kluczowe

WRKK

nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni zatrudnieni w placówkach doskonalenia nauczycieli, nauczyciele

Nauczyciele konsultanci i specjaliści placówek doskonalenia nauczycieli, doradcy metodyczni, nauczyciele kształcący młodzież w szkole ponadpodstawowej, którzy zainteresowani są tematyką proinnowacyjności

Kurs e-learningowy

Szkolenie prowadzone metodą e-learningową obejmuje 30 godzin dydaktycznych i ma na celu wsparcie merytoryczne i doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie rozwijania kreatywności, innowacyjności i samodzielności u uczniów w szkołach ponadpodstawowych. Jest to kolejna edycja szkoleń przeprowadzonych pod koniec 2019 r. i 2020 r. Treści kształcenia pozostały niezmienione. Zmodyfikowana została formuła na samokształceniową.

Tematyka szkolenia:

  • Moduł 1 - Wstęp, czyli podstawy wiedzy dotyczącej kreatywności i innowacyjności i wykorzystania TIK
  • Moduł 2 – Kreatywny nauczyciel = kreatywny uczeń, czyli jak stawać się kreatywnym i innowacyjnym nauczycielem
  • Moduł 3 – Kreatywność i innowacyjność w szkole, czyli co na ten temat mówią zapisy podstawy programowej oraz przykłady dobrej praktyki
  • Moduł 4 – TIK otwiera nowe możliwości, czyli rozwijanie kreatywności i kompetencji proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem TIK oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy z uczniami
  • Moduł 5 – Kreatywność i innowacyjność wspierana TIK w praktyce szkolnej, czyli wypracowanie własnych pomysłów i dzielenie się nimi z innymi

Termin: Część e-learningowa 8.03. - 28.03.2021 r.

Zaliczenie kursu do 31.03.2021 r.

Rekrutacja do 4.03.2021 r. lub do wyczerpania miejsc

Do zaliczenia szkolenia wymagane jest wykonanie zadań opisanych w Sylabusie szkolenia.platforma e-learningowa

Agnieszka Jaworska - email: agnieszka.jaworska@ore.edu.pl; wsparcie techniczne: e-kursy@ore.edu.pl

Kryteria naboru:

Nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, specjaliści placówek doskonalenia nauczycieli oraz nauczyciele (zwłaszcza przedmiotów matematyczno-przyrodniczych) kształcący młodzież w szkołach ponadpodstawowych. Pierwszeństwo naboru mają adresaci szkolenia.

Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji (w dniu rozpoczęcia szkolenia) wraz z hasłem dostępu do platformy, na której prowadzone będzie szkolenie.

Prosimy o przemyślane zgłoszenia. W przypadku rezygnacji należy jak najszybciej zgłosić ten fakt kierownikowi szkolenia. Brak informacji uniemożliwia udział w szkoleniu Osobom zapisanym na listach rezerwowych.

Zaświadczenia, dla osób spełniających warunki zaliczenia, dostępne będą na koncie Uczestnika na platformie https://szkolenia.ore.edu.pl/ do samodzielnego pobrania i wydrukowania po zakończeniu szkolenia. Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają informację o możliwości odbioru zaświadczenia pocztą elektroniczną.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


08.03.2021 - 28.03.2021
Nieaktywny