Szczegóły szkolenia
Współczesna Francja i nauczanie języka francuskiego - aktualizacja wiedzy o społeczno-kulturowej rzeczywistości i wykorzystanie jej w praktyce pedagogicznej
Współczesna Francja i nauczanie języka francuskiego - aktualizacja wiedzy o społeczno-kulturowej rzeczywistości i wykorzystanie jej w praktyce pedagogicznej

Języki obce

WYDZIAŁ ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze oraz Instytut Francuski w Polsce

nauczyciele języka francuskiego., doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni zatrudnieni w placówkach doskonalenia nauczycieli

Szkolenie


Szkolenie Współczesna Francja i nauczanie języka francuskiego - aktualizacja wiedzy o społeczno-kulturowej rzeczywistości  i wykorzystanie jej w praktyce pedagogicznej przeznaczone jest dla czynnych zawodowo nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych oraz pracujących w systemie edukacji nauczycieli języka francuskiego zainteresowanych tematyką i nauczających młodzież w wieku 12-18 lat. Spotkanie online poprowadzi francuska specjalistka FLE - Marianne Ferrer z CLA w Besançon. Szkolenie będzie miało charakter zarówno wykładu jak i warsztatu.

Data rozpoczęcia: 12.03.2021, o 16:00

Data zakończenia: 26.03. 2021, o 18:00

Szkolenie jest bezpłatne.platforma online

Anna Susek specjalistka ds. języków romańskich Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze, tel: (22) 345 37 75, e-mail: anna.susek@ore.edu.pl

Kryteria naboru:

Rejestracja na platformie ORE i kolejność zgłoszeń.

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.

Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. Informację o przyjęciu na szkolenie otrzymają Państwo mailem – po zakończeniu rekrutacji.
Szkolenie  jest bezpłatne.

Uczestnicy:

- zaktualizują wiedzę na temat francuskiego społeczeństwa i związanych z nim zagadnień społecznych, kulturowych i politycznych
- poznają założenia nauczania o kulturze i poprzez kulturę na lekcjach języka francuskiego
- dowiedzą się jak rozwijać kompetencję społeczno-kulturową w nauczaniu i uczeniu się języka francuskiego  
- opracują lekcję lub jej fragment, uwzględniając rozwijanie kompetencji komunikacyjnej, językowej oraz społeczno-kulturowej
- udoskonalą i przeanalizują własne praktyki w dziedzinie społeczno-kulturowej.

Webinarium z 26 marca  przewidziano jako  podsumowanie pracy uczestników. 

Zadania uczestników powinny być przesłane najpóźniej do 24 marca 2021 r.

Materiały szkoleniowe zostaną udostępnione przed rozpoczęciem formy doskonalenia - uczestnicy będą zobowiązani zapoznać się z nimi przed pierwszym spotkaniem online.


Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w webinarium dostępne będzie do samodzielnego pobrania z konta  Uczestnika na platformie Szkoleń ORE  w ciągu 14 dni roboczych. Osoby uprawnione otrzymają pocztą elektroniczną informację z instrukcją pobierania.

 

 


12.03.2021 - 26.03.2021 (online)
Nieaktywny