Szczegóły szkolenia
Doradztwo zawodowe a współczesny rynek pracy
Doradztwo zawodowe a współczesny rynek pracy

Doradztwo zawodowe

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

doradcy zawodowi ze szkół i placówek, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy bibliotek pedagogicznych

Do godziny 16.00 w dniu 19.02.2021 r. O przyjęciu na konferencję dla uczestników spełniających warunki rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc: 450

Konferencja

Konferencja online adresowana jest w pierwszej kolejności do doradców zawodowych, w tym szkolnych doradców zawodowych, a następnie pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników bibliotek pedagogicznych i pracowników poradni pedagogiczno - psychologicznych.

Termin realizacji konferencji: 26 luty 2021 r.

Cele konferencji:

1. Poszerzenie wiedzy na temat dynamicznie zmieniającego sie rynku pracy z uwzględnieniem gospodarki cyfrowej;
2. Przekazanie informacji o możliwościach podnoszenia kwalifikacji na rynku pracy, w tym przedstawienie doradcom zawodowym wybranych strategii budowania własnej pozycji zawodowej nastwionej na proces;
3. Omówienie umiejętności zawodowych "przyszłości", ze szczegółnym uwzględnieniem Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.


Konferencja odbędzie się 26 lutego 2021 r. Jest organizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Program poniżej:
Program konferencji.pdf


online - platforma e-learningowa ZOOM

Justyna Kądziela, Marta Koch-Kozioł, Barbara Sikora, Małgorzata Stępkowska - Olewnik, tel. bezpośredni 22 345 37 69; justyna.kadziela@ore.edu.pl, marta.koch-koziol@ore.edu.pl, barbara.sikora@ore.edu.pl, malgorzata.stepkowska-olewnik@ore.edu.pl

Aby wziąć udział w rekrutacji na konferencję, należy:

  • założyć konto na stronie https://szkolenia.ore.edu.pl i wypełnić w trakcie rejestracji wszystkie obowiązkowe pola – niewypełnienie obowiązkowego pola skutkuje skreśleniem z listy uczestników. 
  • Nie jest możliwy inny sposób zgłoszenia swego udziału niż poprzez wypełnienie formularza online.
  • Początek rejestracji: 15.02.2021 r., zakończenie rejestracji: 19.02.2021 r.

Uczestnicy konferencji zostaną wybrani spośród zapisanych osób z uwzględnieniem następujących zasad rekrutacji:

  • doradcy zawodowi, w tym szkolni doradcy zawodowi (w pierwszej kolejności);
  • pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli;
  • pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych;
  • pracownicy bibliotek pedagogicznych.
  • O zakwalifikowaniu się na konferencję decyduje również kolejność zgłoszeń.

Wiadomość e-mail informująca o pomyślnym przebiegu rejestracji online – nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na konferencję.

Osoby zakwalifikowane otrzymają e-mail z informacją o wyniku rekrutacji.
 


26.02.2021
Nieaktywny