Szczegóły szkolenia
Doradztwo zawodowe a zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym
Doradztwo zawodowe a zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym

Doradztwo zawodowe

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

doradcy zawodowi ze szkół i placówek, doradcy zawodowi oraz osoby koordynujące doradztwo edukacyjno-zawodowe z poradni psychologiczno-pedagogicznych i szkół, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli

Kurs e-learningowy

Szkolenie on-line kierowane jest do doradców zawodowych zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach, pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu organizacyjno - programowych zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym, w tym poszerzyć kompetencje (wiedza, umiejętności i aktywna postawa w procesie doradczym) w zakresie konstruowania ścieżek kształcenia na każdym etapie edukacyjnym (VII-VIII SP, BS I stopnia, BS II stopnia T, LO, S. policealna). W szkoleniu zostanie także przybliżona idea uczenia się przez całe życie w kontekście rozwoju zawodowego dorosłych słuchaczy.

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową na platformie Moodle, dostępnej pod adresem https://e-kursy.ore.edu.pl/.

  1. Cele szkolenia                                                 

1. Zapoznanie ze zmianami w przepisach prawa oświatowego w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego.
2. Poszerzenie wiedzy o ścieżkach rozwoju zawodowego oraz możliwościach uczenia się przez całe życie.
3. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie realizacji doradztwa zawodowego na różnych etapach edukacyjnych.
4. Poszerzenie wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego w kontekście kształcenia ustawicznego.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE na stronie (https://szkolenia.ore.edu.pl).

 Aby wziąć udział w rekrutacji na szkolenie, należy:

  • założyć konto na stronie https://szkolenia.ore.edu.pl i wypełnić w trakcie rejestracji wszystkie obowiązkowe pola – niewypełnienie obowiązkowego pola skutkuje skreśleniem z listy uczestników. Uczestnik szkolenia musi również posiadać konto na stronie https://moodle.ore.edu.pl. Nie jest możliwy inny sposób zgłoszenia swego udziału niż poprzez wypełnienie formularza on-line.

 Początek rejestracji:1.02.2021, zakończenie: 4.02.2021

 Uczestnicy szkolenia zostaną wybrani spośród zapisanych osób z uwzględnieniem następujących zasad rekrutacji.

Uczestnikami kursu mogą być:
⮚      doradcy zawodowi zatrudnieni w publicznych szkołach i placówkach,
⮚      pracownicy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli,
⮚      pracownicy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń, w tym pierwszeństwo mają osoby pełniące funkcję doradcy zawodowego w systemie oświaty. Wiadomość e-mail informująca o pomyślnym przebiegu rejestracji online – nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.
Po weryfikacji i akceptacji zaproszenia do udziału w szkoleniu zostanie przesłana drogą mailową instrukcja logowania na platformę Moodle ORE (https://moodle.ore.edu.pl). Osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 5.02.2021 e-mail z informacją o wyniku rekrutacji.

Przewidziana liczba uczestników kursu to 50 osóbplatforma e-learningowa ORE, https://e-kursy.ore.edu.pl/

Małgorzata Stępkowska-Olewnik e-mail: malgorzata.stepkowska-olewnik@ore.edu.pl, tel.22 345 37 63; Marta Koch-Kozioł, e-mail:marta.koch-koziol@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 77; Justyna Kądziela e-mail: justyna.kadziela@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 69; Barbara Sikora, e-mail: barbara.sikora@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 13

08.02.2021 - 28.02.2021
Nieaktywny