Szczegóły szkolenia
"Jak stworzyć Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w świetle obowiązujących przepisów prawa?" (II edycja)
"Jak stworzyć Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w świetle obowiązujących przepisów prawa?" (II edycja)

Doradztwo zawodowe

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

doradcy zawodowi ze szkół i placówek, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli

szkolenie e-learningowe

Kurs przeznaczony jest dla doradców zawodowych, pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Zachęcamy do udziału te osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (WSDZ)

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową na platformie Moodle, dostępnej pod adresem https://e-kursy.ore.edu.pl/

Cele szkolenia

Cel główny: wsparcie merytoryczne doradców zawodowych oraz pracowników placówek doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie:

 • zapoznania uczestników z etapami tworzenia WSDZ;
 • poszerzenia umiejętności w zakresie prowadzenia monitoringu doradztwa w ramach WSDZ;
 • zapoznania z pojęciem ewaluacji realizowanych działań w ramach WSDZ;
 • doskonalenia umiejętności opracowania programów doradztwa zawodowego.

Cele szczegółowe:

 • poszerzenie kompetencji merytorycznych doradców zawodowych,pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z zakresu podstaw prawnych i organizacji WSDZ;
 • zapoznanie ze zmianami w przepisach prawa oświatowego w zakresie doradztwa zawodowego;
 • rozwijanie umiejętności wspierania nauczycieli w zakresie nauczanego przez nich przedmiotu w kontekście działań realizujących WSDZ;
 • poszerzenie wiedzy w zakresie rozpoznania potrzeb nauczycieli, uczniów i ich rodziców/ opiekunów prawnych w związku z organizacją doradztwa zawodowego
  w szkole;
 • poszerzenie umiejętności w zakresie prowadzenia monitoringu doradztwa w ramach WSDZ;
 • zapoznanie z pojęciem ewaluacji realizowanych działań w ramach WSDZ;
 • doskonalenie umiejętności opracowania programu realizacji doradztwa zawodowego;
 • zapoznanie z nowoczesnymi narzędziami służącymi realizacji WSDZ, w tym w pracy zdalnej.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE na stronie (https://szkolenia.ore.edu.pl).

Aby wziąć udział w rekrutacji na szkolenie, należy:

Po kliknieciu ZAPISZ SIĘ zostanie automatycznie wyświetlona instrukcja logowania się na platformę.
O zakwalifikowaniu się na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.Przewidziana liczba uczestników kursu to 50 osób

Początek rejestracji: 11.01.2021 r., zakończenie rejestracji: 14.01.2021 r.

Osoby zakwalifikowane otrzymają e-mail z informacją o wyniku rekrutacji do 15 stycznia 2021 r.platforma e-learningowa ORE, https://e-kursy.ore.edu.pl/

Marta Koch-Kozioł, e-mail:marta.koch-koziol@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 77, Barbara Sikora e-mail:barbara.sikora@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 13; Justyna Kądziela e-mail: justyna.kadziela@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 69, Małgorzata Stępkowska-Olewnik e-mail: malgorzata.stepkowska-olewnik@ore.edu.pl, tel.22 345 37 63

18.01.2021 - 07.02.2021
brak wolnych miejsc