Szczegóły szkolenia
Budowanie marki sieci szkół ćwiczeń - sieć współpracy i samokształcenia szkół ćwiczeń
Budowanie marki sieci szkół ćwiczeń - sieć współpracy i samokształcenia szkół ćwiczeń

Wspieranie szkół i nauczycieli

Magdalena Brewczyńska

Dyrektorzy i koordynatorzy szkół ćwiczeń

Dyrektorzy i koordynatorzy szkół ćwiczeń

Sieć współpracy i samokształcenia

Celem sieci będzie wspieranie kompetencji kadry w trakcie funkcjonowania szkół ćwiczeń oraz w okresie zachowania trwałości projektu. Zadaniem ORE jako organizatora pracy sieci, jest stworzenie wirtualnej przestrzeni do wymiany doświadczeń, wspierania działania szkół ćwiczeń i wzmacniania kompetencji kadry szkół ćwiczeń. Istotną rolą pracy sieci jest także promowania działań oraz upowszechnianie efektów projektów.

ORE planuje zorganizowanie różnorodnych aktywności: (warsztaty, e-konferencje, krótkie szkolenia -  realizowane w formie online, a także w przypadku zmiany sytuacji w kraju w formie stacjonarnej w CS ORE w Sulejówku lub w szkołach ćwiczeń)

Tematyka sieci skoncentrowana zostanie wokół rozwijania kompetencji niezbędnych do działania sieci w obszarze doskonalenia zawodowego oraz kształcenia nauczycieli. Ponadto będziemy planować działania, wynikające z potrzeb zgłoszonych przez uczestników sieci, czy 4 obszarów przedmiotowych: języki obce, matematyka, informatyka, przedmioty przyrodnicze. Tematem przewodni sieci to: Budowanie marki sieci szkół ćwiczeń.


platforma e-kursy.ore.edu.pl

Magdalena Brewczyńska - magdalena.brewczynska@ore.edu.pl

Kryteria naboru
  • Dyrektorzy szkół ćwiczeń, koordynatorzy projektów
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego

Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną 21.12.2020 r.

22.12.2020 - 31.08.2021
Nieaktywny