Szczegóły szkolenia
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty

Wspieranie szkół i nauczycieli

ORE

specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli

Nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie przedmiotów zdawanych na egzaminie ósmoklasisty.

Blended learning

Szkolenia dla nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych rozpoczynają cykl szkoleń informujących o wprowadzanych zmianach w zakresie wymagań egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty oraz egzaminie maturalnym. W drugim etapie odbędą się szkolenia kaskadowe dla nauczycieli szkół, które prowadzone będą przez osoby uczestniczące w szkoleniach organizowanych przez ORE. Szkolenia powinny odbywać się według materiałów szkoleniowych wykorzystywanych na szkoleniach organizowanych przez ORE i w wymiarze godzin co najmniej takim samym jak niniejsze szkolenia.

Cele szkolenia:

Uczestnicy:

 • Poznają zmiany w wymaganiach na egzaminie ósmoklasisty
 • Poznają zasady wdrażania ww. zmian
 • Pozyskają materiały do własnych szkoleń
 • Będą potrafili przygotować własne szkolenia dla nauczycieli

 

Szkolenie prowadzone jest w formule blended-learning:

 1. część warsztatowa – 4 godziny dydaktyczne obejmuje tematykę:
 • Wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminie egzaminu ósmoklasisty/maturalnego w roku 2021 w zakresie danego przedmiotu.
 • Analiza porównawcza.
 • Wdrożenie zmian w pracy z uczniem
 1. Praca na platformie Moodle moderowana przez eksperta prowadzącego część warsztatową – 2 godziny dydaktyczne. Orientacyjny czas pracy uczestnika szkolenia na platformie 6 godzin. 

Szkolenia poprowadzą pracownicy CKE, OKE, pracownicy akademiccy oraz nauczycieli praktycy.


platforma Moodle; Google Meet/MSTeams

1.Anna Susek - adres email: anna.susek@ore.edu.pl tel. 22 345 37 75; 2. Marina Warsimaszwili - adres email:marina.warsimaszwili@ore.edu.pl tel. 22 345 37 20

Kryteria naboru 
 • adresat (określony wyżej)
 • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego
 • kolejność zgłoszeń


Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji wraz z hasłem dostępu do platformy e-learningowej.
 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Wymagana minimalna liczba uczestników do rozpoczęcia szkolenia wynosi 50 osób.

Uwaga!

Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w ww. szkoleniach dostępne będą do samodzielnego wydruku na koncie Uczestnika na platformie Szkoleń ORE  w ciągu 14 dni roboczych. Osoby uczestniczące w szkoleniach otrzymają informację pocztą elektroniczną.


14.01.2021 - 15.01.2021 (Język polski: 14.01.2021 - godzina 16.00-19.15 (warsztaty online) oraz 15.01.2021 godzina 16.30 - 18.00 (praca moderowana na platformie Moodle))
Nieaktywny

14.01.2021 - 15.01.2021 (Matematyka: 14.01 - warsztaty online oraz 15.01 - praca moderowana - godziny do ustalenia )
Nieaktywny

08.01.2021 (Język angielski, 08.01.2021r: godziny 10.00 - 13.15 (warsztaty online) oraz 19.00-20.30 (praca moderowana))
Nieaktywny