Szczegóły szkolenia
E -konferencja „Szkoła przyjazna uczniom z chorobą przewlekłą"
E -konferencja „Szkoła przyjazna uczniom z chorobą przewlekłą"

Specjalne potrzeby edukacyjne

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

psycholodzy, pedagodzy, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni zatrudnieni w placówkach doskonalenia nauczycieli, kadra kierownicza

Konferencja

Konferencja jest organizowana w ramach projektu pn.: Zaspokojenie potrzeb edukacyjnych uczniów z chorobami przewlekłymi w edukacji włączającej realizowanego przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE we współpracy z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Cele Konferencji:

  •  poszerzenie wiedzy z zakresu edukacji i opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi;
  •  upowszechnianie wiedzy dotyczącej funkcjonowania uczniów z chorobami przewlekłymi oraz działań szkół w zakresie zaspokajania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych;
  •  wymiana dobrych praktyk.

 ADRESACI:

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli kadr systemu oświaty: poradni psychologiczno-pedagogicznych, kuratoriów oświaty, placówek doskonalenia nauczycieli, szkół ogólnodostępnych i integracyjnych (dyrektorzy, specjaliści), wojewódzkich i rejonowych koordynatorów sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie.Platforma e-kursy.ore.edu.pl

malgorzata.kummant@ore.edu.pl

E- konferencja (nagrane wykłady)

Po wypełnieniu formularza otrzymają Państwo mailowe potwierdzenie rejestracji.
Nie jest ono jednoznaczne z zakwalifikowaniem na konferencję.
Kryterium kwalifikacji jest zatrudnienie w ww. placówkach i kolejność zgłoszeń.
W kwestii zakwalifikowania otrzymacie Państwo odrębną wiadomość mailową od organizatora.
Udział w konferencji  jest bezpłatny.


17.12.2020 - 18.12.2020
Nieaktywny