Szczegóły szkolenia
Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii.
Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii.

Kompetencje kluczowe

WRKK

nauczyciele konsultanci, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, doradcy metodyczni, nauczyciele

Nauczyciele konsultanci i specjaliści placówek doskonalenia nauczycieli, doradcy metodyczni, nauczyciele kształcący dzieci i młodzież w szkole podstawowej i w szkole ponadpodstawowej zainteresowani tematyką proinnowacyjności

Kurs e-learningowy

Szkolenie prowadzone metodą e-learningową obejmuje 30 godzin dydaktycznych i ma na celu wsparcie merytoryczne i doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie rozwijania kreatywności i postaw proinnowacyjnych u uczniów w szkole podstawowej i ponadpodstawowej z wykorzystaniem nowych technologii.

Tematyka szkolenia:

  • Moduł 1 - Wstęp, czyli podstawy wiedzy dotyczącej kreatywności i innowacyjności i wykorzystania TIK
  • Moduł 2 – Kreatywny nauczyciel = kreatywny uczeń, czyli jak stawać się kreatywnym i innowacyjnym nauczycielem
  • Moduł 3 – Kreatywność i innowacyjność w szkole, czyli co na ten temat mówią zapisy podstawy programowej oraz przykłady dobrej praktyki
  • Moduł 4 – TIK otwiera nowe możliwości, czyli rozwijanie kreatywności i kompetencji proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem TIK oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy z uczniami
  • Moduł 5 – Kreatywność i innowacyjność wspierana TIK w praktyce szkolnej, czyli wypracowanie własnych pomysłów i dzielenie się nimi z innymi

 

Termin: Część e-learningowa 1.12 - 15.12.2020 r.

Zaliczenie kursu do 15.12.2020 r.

 

Rekrutacja do 29.11.2020 r. lub do wyczerpania miejsc

 

Do zaliczenia szkolenia wymagane jest wykonanie zadań opisanych w Sylabusie szkolenia.platforma e-learningowa

Agnieszka Jaworska - email: agnieszka.jaworska@ore.edu.pl; wsparcie techniczne: e-kursy@ore.edu.pl

Zaświadczenia, dla osób spełniających warunki zaliczenia, dostępne będą w koncie Uczestnika na platformie https://szkolenia.ore.edu.pl/do samodzielnego pobrania i wydrukowania po zakończeniu szkolenia.

 

Kryteria naboru:

Nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, specjaliści placówek doskonalenia nauczycieli oraz nauczyciele kształcący dzieci i młodzież w szkole podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Pierwszeństwo naboru mają adresaci szkolenia.

 

Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji wraz z hasłem dostępu do platformy, na której prowadzone będzie szkolenie.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


01.12.2020 - 15.12.2020
Nieaktywny