Szczegóły szkolenia
Nauczanie zdalne języków obcych uczniów na etapie wczesnoszkolnym (klasy I-III szkoły podstawowej)
Nauczanie zdalne języków obcych uczniów na etapie wczesnoszkolnym (klasy I-III szkoły podstawowej)

Edukacja wczesnoszkolna

Ośrodek Rozwoju Edukacji

nauczyciele konsultanci

Kurs e-learningowy

Szkolenie e-learningowe w formule blended dedykowane jest pracownikom placówek doskonalenia nauczycieli zainteresowanym doskonaleniem warsztatu pracy nauczycieli języków obcych oraz rozwijaniem kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia zdalnego nauczania języków obcych uczniów na etapie wczesnoszkolnym (klasy I-III szkoły podstawowej) oraz nauczycielom języków obcych zainteresowanym doskonaleniem swojego warsztatu pracy i pracującym z uczniami w klasach I-III.

Szkolenie rozpocznie się 5 grudnia a zakończy 18 grudnia 2020 roku.

Uczestnicy:

- pogłębią wiedzę ogólną i szczegółową na temat warsztatu pracy w zakresie

zdalnego nauczania języków obcych uczniów na etapie wczesnoszkolnym

- utrwalą teoretyczne założenia dotyczące dydaktyki i metodyki nauczania języków

obcych uczniów na etapie wczesnoszkolnym oraz odniesienia do wymagań

podstawy programowej w zakresie kompetencji kluczowych, obszarów rozwoju

i poszczególnych sprawności językowych oraz wprowadzenia do procesu uczenia

się przez całe życie

- zapoznają się ze specyfiką pracy zdalnej z uczniem na etapie wczesnoszkolnym

(klasy I-III szkoły podstawowej)

- opracują samodzielnie scenariusze zajęć językowych prowadzonych zdalnie

z uczniami na etapie wczesnoszkolnym (klasy I-III szkoły podstawowej).


platforma Moodle

Anna Susek specjalistka ds. języków romańskich, tel: (22) 345 37 75 wew: 405, e-mail: anna.susek@ore.edu.pl


Kryteria naboru
:

Rejestracja na platformie ORE i kolejność zgłoszeń.

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.

Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. Informację o przyjęciu na szkolenie otrzymają Państwo mailem – po zakończeniu rekrutacji.
Szkolenie  jest bezpłatne.


05.12.2020 - 18.12.2020
Nieaktywny