Szczegóły szkolenia
e-Konferencja z cyklu „Moja przygoda ze szkołą ćwiczeń - Wielkopolska Szkoła Ćwiczeń Cogito”
e-Konferencja z cyklu „Moja przygoda ze szkołą ćwiczeń - Wielkopolska Szkoła Ćwiczeń Cogito”

Doskonalenie nauczycieli

WRKK

Brak adresatów

Dyrektorzy i nauczyciele szkół ćwiczeń, pracownicy PDN, PPP, BP, uczelni, organów prowadzących szkoły oraz inne zainteresowane osoby

Konferencja

Konferencja ma na celu:

  1. wymianę doświadczeń pomiędzy szkołami ćwiczeń
  2. rozwój wiedzy w zakresie rozwiązań metodycznych stosowanych w szkołach ćwiczeń
  3. integrację środowisk wspierających szkoły ćwiczeń - prezentacja działań
  4. prezentację działań i wskazanie korzyści z obecności szkół ćwiczeń w systemie kształcenia i doskonalenia nauczycieli  

Tematyka konferencji:

1. Wzajemne uczenie się drogą do sukcesu w edukacji

2. Szkoła ćwiczeń szansą na edukacyjną zmianę

3. Szkoła ćwiczeń w procesie doskonalenia zawodowego nauczycieli

4. Przygotowanie do zawodu nauczyciela

5. Szkoły ćwiczeń dzisiaj – od modelu do praktyki edukacyjnej

  1. Szkoła ćwiczeń w rozwoju zawodowym nauczycieli

7. Dlaczego szkoły ćwiczeń – refleksja organu prowadzącącego

8. Szkoła ćwiczeń edukacyjną przygodą.

 

Termin : 30.11- 01.12.2020 r.

Rekrutacja do 30.11.2020 r.

Materiały w formie nagrań będą dostępne w czasie trwania konferencji, zgodnie z harmonogramem oraz po zakończeniu wydarzenia dla jego uczestników, zainteresowanych daną tematyką.platforma e-learningowa

Magdalena Brewczyńska - magdalena.brewczynska@ore.edu.pl

Kryteria naboru 

  • adresat (określony wyżej)
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego
  • kolejność zgłoszeń

Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 
Osoby zakwalifikowane do udziału w webinarium otrzymają informację pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji wraz z hasłem dostępu do platformy, na której prowadzona będzie konferencja.
Udział w konferencji jest bezpłatny.


30.11.2020 - 01.12.2020
Nieaktywny