Szczegóły szkolenia
Podejście interkulturowe w nauczaniu języka francuskiego
Podejście interkulturowe w nauczaniu języka francuskiego

Języki obce

WYDZIAŁ ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze oraz Instytut Francuski w Polsce

nauczyciele języka francuskiego.

Szkolenie


Szkolenie Podejście interkulturowe w nauczaniu języka francuskiego przeznaczone jest dla czynnych zawodowo nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych oraz pracujących w systemie edukacji nauczycieli języka francuskiego zainteresowanych tematyką. Spotkanie online poprowadzi francuska specjalistka FLE - Marianne Ferrer z CLA w Besançon. Forma będzie miała charakter zarówno wykładu jak i warsztatu.

Data rozpoczęcia: 04.12.2020, o 16.00

Data zakończenia: 18.12. 2020, o 18.00

Szkolenie jest bezpłatne.platforma Big Blue Button

Anna Susek specjalistka ds. języków romańskich Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze Ośrodek Rozwoju Edukacji Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa tel: (22) 345 37 75 e-mail: anna.susek@ore.edu.pl

Kryteria naboru:

Rejestracja na platformie ORE i kolejność zgłoszeń.

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.

Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. Informację o przyjęciu na szkolenie otrzymają Państwo mailem – po zakończeniu rekrutacji.
Szkolenie  jest bezpłatne.

Uczestnicy

 

- dowiedzą się jakie są możliwości i perspektywy wykorzystania podejścia interkulturowego w nauczaniu/uczeniu się języka francuskiego

- będą potrafili doskonalić i analizować swój warsztat pracy pod względem wykorzystania podejścia interkulturowego

- nauczą się jak rozwijać u uczniów kompetencję międzykulturową

- opracują materiały dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej, językowej i interkulturowej na lekcjach języka francuskiego.

 Tryb i metody pracy

Szkolenie obejmuje 14 godzin dydaktycznych

W trakcie szkolenia szkoleniowcy będą kłaść nacisk na aktywny udział uczestników i interakcje.

Przed rozpoczęciem szkolenia

Uczestnikom zostana udostepnione materiały, z którymi będą zobowiązani zapoznać się przed spotkaniem online. 


04.12.2020 - 18.12.2020 (online)
Nieaktywny