Szczegóły szkolenia
Nauczanie języka polskiego jako drugiego
Nauczanie języka polskiego jako drugiego

Języki obce

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych

Brak adresatów

Szkolenie

Wsparcie szkół w zakresie nauczania ucznia władającym językiem polskim w stopniu niewystarczającym.
Harmonogram można pobrać w zakładce ZAŁĄCZNIKI.

Program szkolenia.pdf

Platforma Zoom

Marina Warsimaszwili, marina.warsimaszwili@ ore.edu.pl

Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji (10.12.2020) 


22.04.2021 - 23.04.2021
Nieaktywny

21.12.2020 - 22.12.2020
Nieaktywny