Szczegóły szkolenia
Microsoft Teams w pracy z uczniami (I edycja)
Microsoft Teams w pracy z uczniami (I edycja)

Kompetencje kluczowe

Wydział Upowszechniania Zasobów

nauczyciele, nauczyciele konsultanci

Kurs e-learningowy

Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w praktyczne umiejętności przeprowadzenia lekcji online z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Szkolenie składa się z następujących modułów tematycznych:

  1. logowanie do systemu Office 365 (chmury szkolnej) oraz platformy Teams,

  2. tworzenie zajęć dla uczniów, 

  3. tworzenie zakresów tematycznych oraz publikacja materiałów, 

  4. wybrane elementy prawa autorskiego w świetle publikacji internetowych,

  5. zapraszanie uczniów jako uczestników zajęć, 

  6. tworzenie zadań i testów, 

  7. komunikacja z uczniami.

 kurs e-learningowy na platformie Teams ORE

Agnieszka Brodowska, tel. 664 959 939, agnieszka.brodowska@ore.edu.pl

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić formularz rekrutacyjny najdalej do dnia 23.11.2020 r. do godz. 12.00. Jeśli  limit miejsc zostanie wyczerpany przed tym terminem, wówczas zapisy zostaną zakończone wcześniej.

Podczas rekrutacji brana będzie pod uwagę zgodność zawodu wykonywanego przez kandydata z grupą docelową szkolenia oraz kolejność zgłoszeń.
Informacja o wyniku rekrutacji zostanie wysłana e-mailem do wszystkich osób, które wypełnią formularz, najpóźniej do dnia 23.11.2020 r. do godz. 20.00.


Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji.

24.11.2020 - 07.12.2020
Nieaktywny