Szczegóły szkolenia
Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe (CLIL) na lekcjach języka hiszpańskiego w klasach dwujęzycznych
Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe (CLIL) na lekcjach języka hiszpańskiego w klasach dwujęzycznych

Języki obce

WYDZIAŁ ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze i Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii

nauczyciele klas dwujęzycznych

webinarium

Cele szkolenia

Uczestnicy: 

- poznają założenia koncepcji nauczania CLIL
- będą potrafili określić i wykorzystać podejścia i strategie sprzyjające rozwojowi poznawczemu (uczenie w oparciu o myślenie – TBL)
- poznają nowe narzędzia do ewaluacji postępów uczniów w uczeniu się języka hiszpańskiego
- poznają i będą potrafili zastosować technikę nauczania STEAM (Nauka, Technologia, Inżynieria, Sztuka i Matematyka) w pracy w klasach dwujęzycznych
- rozwiną swoje kompetencje cyfrowe dzięki nowopoznanym narzędziom   i materiałom dedykowanym do zdalnej pracy z uczniem.platforma do pracy zdalnej

Anna Susek specjalistka ds. języków romańskich Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze Ośrodek Rozwoju Edukacji Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa tel: (22) 345 37 75 e-mail: anna.susek@ore.edu.pl

Kryteria naboru:

 • wypełnienie online formularza rejestracyjnego

 • kolejność zgłoszeń.

   

   

   

   

  Kolejność zgłoszeń z pierwszeństwem naboru wg poniższego opisu:

  1. nauczyciele przedmiotów niejęzykowych, pracujący w placówce systemu oświaty z oddziałami dwujęzycznymi z językiem hiszpańskim (wymagana jest znajomość języka hiszpańskiego na minimalnym poziomie B1 wg ESOKJ)

  2. nauczyciele języka hiszpańskiego, pracujący w placówce systemu oświaty

  z oddziałami dwujęzycznymi z językiem hiszpańskim

  3. nauczyciele przedmiotów niejęzykowych, pracujący w placówce systemu oświaty.( (wymagana jest znajomość języka hiszpańskiego na minimalnym poziomie B1 wg ESOKJ)

  4.nauczyciele języka hiszpańskiego, pracujący w placówce systemu oświaty.

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.
Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. Informację o przyjęciu na szkolenie otrzymają Państwo mailem – po zakończeniu rekrutacji.
Webinarium jest bezpłatne.


14.12.2020 - 17.12.2020
Nieaktywny