Szczegóły szkolenia
Rozwój współpracy z pracodawcami w zakresie podnoszenia adekwatności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz doradztwa zawodowego
Rozwój współpracy z pracodawcami w zakresie podnoszenia adekwatności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz doradztwa zawodowego

Kształcenie zawodowe

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy, Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

wizytatorzy kuratorium oświaty, przedstawiciele placówek doskonalenia nauczycieli, przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczyciele przedmiotów zawodowych, inne osoby zainteresowane

Do godziny 9.00 w dniu 6 listopada 2020 r. O przyjęciu na konferencję dla uczestników spełniających warunki rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc: 200

Konferencja

Konferencja online adresowana jest w pierwszej kolejności do wizytatorów kuratoriów oświaty, a następnie do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Termin realizacji konferencji: 6 i 7 listopada 2020 r.

Informacje przekazywane uczestnikom konferencji stanowią kompendium wiedzy z zakresu współpracy szkół z pracodawcami.

Cele konferencji:

1. Upowszechnianie dobrych praktyk współpracy szkół z pracodawcami w tym w zakresie doradztwa zawodowego
2. Promocja szkolnictwa branżowego.
3. Upowszechnianie narzędzi i materiałów z zakresu doradztwa zawodowego
4. Doskonalenie wiedzy z zakresu zasad organizacji praktycznej nauki zawodu oraz organizacji kształcenia młodocianych pracowników.


Konferencja online organizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, w ramach projektu „Eurodoradztwo Polska/Euroguidance Poland”.

Program konferencji.pdf

 


online - platforma spotkań VirBELA™

Małgorzata Koroś; Anna Jaworska; Magdalena Mrozkowiak - tel. bezpośredni 22 345 37 25 lub 22 345 37 00 wew. 225; magdalena.mrozkowiak@ore.edu.pl, malgorzata.koros@ore.edu.pl, anna.jaworska@ore.edu.pl

Aby wziąć udział w rekrutacji na konferencję, należy:

  • założyć konto na stronie https://szkolenia.ore.edu.pl i wypełnić w trakcie rejestracji wszystkie obowiązkowe pola – niewypełnienie obowiązkowego pola skutkuje skreśleniem z listy uczestników. 
  • Nie jest możliwy inny sposób zgłoszenia swego udziału niż poprzez wypełnienie formularza online.
  • Początek rejestracji: 2.11.2020 r., zakończenie rejestracji: 6.11.2020 r.

Uczestnicy konferencji zostaną wybrani spośród zapisanych osób z uwzględnieniem następujących zasad rekrutacji:

  • wizytatorzy kuratoriów oświaty (w pierwszej kolejności);
  • pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli - nauczyciele-konsultanci, doradcy metodyczni;
  • pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych - doradcy zawodowi;
  • przedstawiciele szkół kształcących w zawodach oraz pracodawcy.
  • O zakwalifikowaniu się na konferencję decyduje również kolejność zgłoszeń.

Wiadomość e-mail informująca o pomyślnym przebiegu rejestracji online – nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na konferencję.

Osoby zakwalifikowane otrzymają e-mail z informacją o wyniku rekrutacji.

Uczestnictwo online:

Minimalne wymagania dla PC/Windows:

System: Windows 7 SP1+ lub nowszy

Procesor: CPU: 1.8GHz Intel Core i5 lub 2GHz AMD Phenom II

Pamięć RAM: min 4GB, dysk HDD: min 2,5GB

Karta graficzna z obsługą DX10 (shader model 4.0)

 

Minimalne wymagania dla Apple/MacOS:

System: Mac OS X 10.11 lub nowszy

Procesor: 2GHz Intel Core i5

Pamięć RAM: min 4GB, dysk HDD: min 2,5GB

Karta graficzna Intel HD Graphics 4000 lub wyższa

 


06.11.2020 - 07.11.2020 (cała Polska)
Nieaktywny