Szczegóły szkolenia
Zdrowie psychiczne uczniów podczas edukacji zdalnej - webinarium z zakresu ochrony zdrowia psychicznego
Zdrowie psychiczne uczniów podczas edukacji zdalnej - webinarium z zakresu ochrony zdrowia psychicznego

Wychowanie i profilaktyka

Wydział Wychowania i Profilaktyki

pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, wychowawcy, nauczyciele, specjaliści ze szkół i placówek

Zatrudnienie w placówkach doskonalenia nauczycieli, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkole lub placówce oświatowej oraz kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia są przyjmowane przez system rekrutacji ORE na stronie (www.szkolenia.ore.edu.pl) i podlegają weryfikacji.

webinarium

Celem webinarium jest zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie, m. in.:

- czynników wpływających na zdrowie psychiczne uczniów,

- sposobów funkcjonowania uczniów podczas edukacji zdalnej,

- możliwości podejmowania działań dla ochrony zdrowia psychicznego swojego i uczniów.

Omawiane zagadnienia:

1. Czynniki wpływające na zdrowie psychiczne uczniów.

2. Wpływ edukacji zdalnej na funkcjonowanie dzieci i młodzieży.

3. Sposoby wzmacniania zdrowia psychicznego uczniów podczas edukacji stacjonarnej i zdalnej.

Webinar zaplanowany jest na dzień 30 października 2020 r. w godzinach 10:00 - 11:30.

Po 60 minutowym wykładzie pani Lucyna odpowie na Państwa pytania i wątpliwości.

Webinarium poprowadzi Pani Lucyna Kicińska - jest członkinią Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz Zespołu Roboczego ds. Prewencji Samobójstw i Depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia Współpracuje z organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się w pomocy telefonicznej i online dzieciom i dorosłym w trudnych sytuacjach życiowych oraz z uczelniami wyższymi, szkołami, ośrodkami badawczymi. Prowadzi szkolenia z zakresu wzmacniania potencjału dzieci i nastolatków, zapobiegania autoagresji i samobójstwom. Jest autorką narzędzi edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, a także kursów e-learning adresowanych do rodziców i profesjonalistów dotyczących problemu wykorzystywania seksualnego dzieci.


Materiały dotyczące zagadnień omawianych podczas webinarium zostaną rozesłane Uczestnikom po zakończeniu wydarzenia.

Platforma ClickMeeting

Jolanta Zawór, jolanta.zawor@ore.edu.pl

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na udział w webinarium.
Osoby przyjęte do udziału w webinarium otrzymają link do platformy ClickMeeting.


30.10.2020
Nieaktywny