Szczegóły szkolenia
Metody pracy z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym/niedostosowaną społecznie: Jak zdalnie aktywizować dzieci i młodzież zagrożoną niedostosowaniem społecznym/niedostosowaną społecznie do pracy nad własnym rozwojem
Metody pracy z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym/niedostosowaną społecznie: Jak zdalnie aktywizować dzieci i młodzież zagrożoną niedostosowaniem społecznym/niedostosowaną społecznie do pracy nad własnym rozwojem

Resocjalizacja i socjoterapia

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy MOW, pracownicy MOS

Kryteria naboru: szkolenie adresowane jest do kadry MOW, MOS, ODN, PPP. O przyjęciu decyduje wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz kolejność i proporcjonalność zgłoszeń. W szkoleniu może wziąć udział max. dwie osoby z jednej placówki.

Szkolenie

Celem zadania jest wsparcie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków doskonalenia nauczycieli, młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii w zakresie prowadzenia atrakcyjnej edukacji zdalnej oraz różnych sposobów motywowania adolescentów do samorozwoju.


Zostaną poruszone następujące zagadnienia:

MODUŁ I
Nastolatek w Internecie

• Świat algorytmów, informacji i fake newsów – co robi młodzież w Internecie?
• Kto lub co inspiruje dzisiejszych adolescentów?
• Realne zagrożenia wynikające z niekontrolowanej działalności adolescentów w sieci.
• OK Boomers! Jak być na bieżąco i nie stracić kontaktu z nastoletnim podopiecznym.

MODUŁ II
Skuteczne nauczanie zdalne

• Przegląd i omówienie bezpłatnych i płatnych narzędzi do zdalnego nauczania cz. I - II. 
• Motywowanie nastolatków w pracy na odległość – szanse i zagrożenia.
• Zasady pracy podczas nauczania zdalnego.

MODUŁ III
Zmiany w funkcjonowaniu poznawczym człowieka w okresie nastoletnim. Wpływ mediów na kształtowanie tożsamości

• Czy nastolatek potrzebuje rozwoju i jak go rozumie?
• Zachowania ryzykowne nastolatków – badania, statystyki i doświadczenia w pracy z nastolatkiem.
• Zaburzenia psychiczne w okresie nastoletnim.
• Różnice między kryzysem a zaburzeniami.

MODUŁ IV
Nastolatek z niedostosowaniem społecznym

• Zasady i techniki skutecznej komunikacji w relacji z nastolatkiem niedostosowanym społecznie.
• Jak lepiej zrozumieć nastolatka zagrożonego wykluczeniem społecznym?
• Emocje, kryzys, zachowania ryzykowne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym a praca nad rozwojem.
• Niedostosowanie społeczne – perspektywa nastolatka.On-line; platforma Clickmeeting

zuzanna.lipinska@ore.edu.pl tel. 22 570 83 22

Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji - w dniu 12 listopada 2020. W związku z ograniczoną liczbą miejsc oraz faktem, że osoby otrzymujące potwierdzenie o zakwalifikowaniu zyskują automatycznie status "uczestnika szkolenia" (nie będzie wymagane dodatkowe potwierdzenie), bardzo proszę o przemyślane zgłoszenia. Zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia, czego warunkiem jest pełna frekwencja oraz udział w dwóch dniach webinariów, dostępne będą do samodzielnego pobrania i wydrukowania na stronie www.szkolenia@ore.edu.pl po 4 grudnia 2020 r. Forma doskonalenia jest bezpłatna. Wymagania techniczne- komputer, dostęp do Internetu, kamerka, mikrofon.


27.11.2020 - 30.11.2020
Rekrutacja dostępna w terminie: 26.10.2020 - 8.11.2020