Szczegóły szkolenia
Budowanie relacji w klasie zróżnicowanej podczas edukacji zdalnej
Budowanie relacji w klasie zróżnicowanej podczas edukacji zdalnej

Specjalne potrzeby edukacyjne

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE

pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy bibliotek pedagogicznych, specjaliści ze szkół i placówek, dyrektorzy szkół i placówek

webinarium

Celem szkolenia jest:

  • zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie zaburzeń zachowania i emocji
  • zapoznanie uczestników z zagadnieniem dot. pracy z dziećmi/uczniami w obszarze budowania dobrych relacji w grupie
  • zapoznanie uczestników z zasadami skutecznego wspierania uczniów z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami psychicznymi, lękami oraz skutecznymi strategiami reagowania na sytuacje trudne
  • zapoznanie uczestników z zasadami/metodami integracji zespołu klasowego w odniesieniu do sytuacji trudnej/traumatycznej
  • zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
  • zapoznanie uczestników z zasadami budowania klimatu klasy wpływającego na dobrostan zespołu klasowego

platforma Google Meet, w godzinach 10:00-12:30

Sylwia Herod, sylwia.herod@ore.edu.pl tel.: 22 570 83 53

Webinar adresowane jest do kadry Placówek Doskonalenia Nauczycieli, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Bibliotek Pedagogicznych, dyrektorów i specjalistów ze szkół i placówek.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 


26.10.2020 (Google Meet, w godzinach 10:00-12:30)
Nieaktywny