Szczegóły szkolenia
Nadzór pedagogiczny w obszarze szkolnictwa branżowego, kształcenia ustawicznego i doradztwa zawodowego w teorii i praktyce
Nadzór pedagogiczny w obszarze szkolnictwa branżowego, kształcenia ustawicznego i doradztwa zawodowego w teorii i praktyce

Nadzór pedagogiczny

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego, Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego, Wydział Edukacji dla Rynku Pracy

przedstawiciele kuratoriów, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych

Do godziny 11.10 w dniu 20 października 2020 r. O przyjęciu na konferencję dla uczestników spełniających warunki rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc: 200, w tym większość online

Konferencja

Konferencja stacjonarna oraz online adresowana jest w pierwszej kolejności do pracowników kuratoriów oświaty, a następnie do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Termin realizacji konferencji: 19 i 20 października 2020 r.

Informacje przekazywane uczestnikom konferencji stanowią kompendium wiedzy z zakresu nadzoru pedagogicznego.

Cele konferencji:

1. Doskonalenie wiedzy wizytatorów z zakresu zmian organizacyjnych i programowych w kształceniu zawodowym i ustawicznym oraz w doradztwie zawodowym poprzez:

 • przekazanie podstawowych informacji na temat zmian organizacyjnych i programowych określonych w przepisach prawa oświatowego w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz w doradztwie zawodowym;
 • uświadomienie znaczenia wymagań Państwa jako mechanizmu zmiany projakościowej szkoły zawodowej – branżowej  i przedmiotu nadzoru pedagogicznego.

2. Ukazanie roli nadzoru pedagogicznego we wdrażaniu zmian w szkolnictwie branżowym ukierunkowanych na wysoką jakość kształcenia praktycznego odpowiadającego na potrzeby rynku pracy poprzez:

 • kształcenie umiejętności planowania i przeprowadzenia czynności nadzoru pedagogicznego służącego podnoszeniu jakości pracy szkół zawodowych – branżowych (ewaluacja zewnętrzna, wspomaganie, kontrola, monitorowanie).

3. Upowszechnianie informacji na temat oferty edukacyjnej i zasobów edukacyjnych wspierających szkolnictwo branżowe poprzez:

 • przygotowanie do korzystania z oferty edukacyjnej i zasobów edukacyjnych wspierających szkolnictwo branżowe.

Konferencja organizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, w ramach projektu „Eurodoradztwo Polska/Euroguidance Poland”.

Program konferencji.pdf

 


stacjonarnie - Centrum Szkoleniowe w Sulejówku (maksymalnie 32 osoby); online - platforma spotkań VirBELA™

Marta Koch-Kozioł, Barbara Sikora, Justyna Kądziela, Małgorzata Koroś; tel. bezpośredni 22 345 37 88; 22 345 37 25 lub 22 345 37 00 wew. 225; marta.koch-koziol@ore.edu.pl, barbara.sikora@ore.edu.pl, justyna.kadziela@ore.edu.pl, malgorzata.koros@ore.edu.pl

Aby wziąć udział w rekrutacji na konferencję, należy:

 • założyć konto na stronie https://szkolenia.ore.edu.pl i wypełnić w trakcie rejestracji wszystkie obowiązkowe pola – niewypełnienie obowiązkowego pola skutkuje skreśleniem z listy uczestników. 
 • Nie jest możliwy inny sposób zgłoszenia swego udziału niż poprzez wypełnienie formularza online.
 • Początek rejestracji: 12.10.2020 r., zakończenie rejestracji: 20.10.2020 r. godz. 11.10

Uczestnicy konferencji zostaną wybrani spośród zapisanych osób z uwzględnieniem następujących zasad rekrutacji:

 • uczestnikami konferencji mogą być pracownicy kuratoriów oświaty (w pierwszej kolejności) - wizytatorzy, koordynatorzy do spraw kształcenia zawodowego, koordynatorzy do spraw dokształcenia teoretycznego uczniów młodocianych pracowników, osoby zajmujące się organizacją kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • uczestnikami konferencji mogą być pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli - nauczyciele-konsultanci, doradcy metodyczni;
 • uczestnikami konferencji mogą być pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych - doradcy zawodowi;
 • przedstawiciele szkół kształcących w zawodach, przedstawiciele administracji.
 • o zakwalifikowaniu się na konferencję decyduje również kolejność zgłoszeń.

Wiadomość e-mail informująca o pomyślnym przebiegu rejestracji online – nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na konferencję.

Osoby zakwalifikowane otrzymają e-mail z informacją o wyniku rekrutacji.

Uprzejmie informujemy, że uczestnikom konferencji w formie stacjonarnej organizatorzy zapewniają dydaktykę, zakwaterowanie i wyżywienie, ale nie pokrywają kosztów podróży.

Wytyczne Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie i Głównego lnspektora Sanitarnego.pdf Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie i Głównego lnspektora Sanitarnego dotyczące realizacji szkoleń stacjonarnych w Gentrum Szkoleniowym w Sulejówku.

Uczestnictwo online:

Minimalne wymagania dla PC/Windows:

System: Windows 7 SP1+ lub nowszy

Procesor: CPU: 1.8GHz Intel Core i5 lub 2GHz AMD Phenom II

Pamięć RAM: min 4GB, dysk HDD: min 2,5GB

Karta graficzna z obsługą DX10 (shader model 4.0)

 

Minimalne wymagania dla Apple/MacOS:

System: Mac OS X 10.11 lub nowszy

Procesor: 2GHz Intel Core i5

Pamięć RAM: min 4GB, dysk HDD: min 2,5GB

Karta graficzna Intel HD Graphics 4000 lub wyższa

 


19.10.2020 - 20.10.2020 (Sulejówek; cała Polska)
Nieaktywny