Szczegóły szkolenia
Uczeń z depresją. Profilaktyka depresji wśród dzieci i młodzieży w szkole. II edycja
Uczeń z depresją. Profilaktyka depresji wśród dzieci i młodzieży w szkole. II edycja

Wychowanie i profilaktyka

Wydział Wychowania i Profilaktyki

pedagodzy, psycholodzy, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, wychowawcy, pracownicy bibliotek pedagogicznych

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE na stronie (www.szkolenia.ore.edu.pl). Po wypełnieniu formularza otrzymają Państwo mailowe potwierdzenie rejestracji. Po weryfikacji formularza zaproszenia do udziału w kursie przesłane zostaną drogą mailową wraz z instrukcją logowania na platformę www.e-kursy.ore.edu.pl. Nabór prowadzony jest do 13.11.2020.

Kurs e-learningowy

Celem szkolenia jest dostarczenie informacji dotyczących specyfiki zjawiska depresji wśród dzieci i młodzieży.
Cele szczegółowe:
- zapoznanie ze specyfiką zjawiska depresji wśród dzieci i młodzieży,
- zapoznanie z symptomami depresji z uwzględnieniem funkcjonowania w warunkach pandemii,
- zapoznanie z metodami reagowania w szkole i placówce na zjawisko depresji, z uwzględnieniem kontaktu zdalnego.


Moduł 1.

 • Definicje – smutek, nastrój a depresja
 • Występowanie depresji
 • Koncepcje powstawania depresji
 • Przyczyny depresji

Moduł 2.

 • Charakterystyka depresji
 • Inne objawy towarzyszące depresji

Moduł 3.

 • Maski depresji
 • Zachowania nastolatków sygnalizujące problemy depresyjne

Moduł 4.

 • Depresja wśród dzieci i młodzieży
 • Rozpoznawanie depresji u dzieci i młodzieży
 • Reagowanie na depresję dzieci i młodzieży

Moduł 5.

 • Przygotowanie do rozmowy z nastolatkiem
 • Prowadzenie rozmowy z nastolatkiem o trudnych dla niego sprawach
 • Leczenie depresji młodzieńczej

Szkolenie zostało opracowane przez Joannę Kuleszę i Jolantę Zawór na podstawie materiału autorstwa Klaudii Siwek „Ochrona zdrowia psychicznego – przeciwdziałanie depresji i samobójstwom wśród dzieci i młodzieży”. Jest to II edycja szkolenia.

Sylabus kursu.pdf

Platforma Moodle

Jolanta Zawór, jolanta.zawor@ore.edu.pl

Kurs prowadzony jest metodą e-learningową i przeznaczony dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, szkół i placówek oświatowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych. Szkolenie jest bezpłatne. Po wypełnieniu formularza otrzymają Państwo mailowe potwierdzenie rejestracji. Nie jest ono jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Kryterium kwalifikacji jest zatrudnienie w ww. placówkach i kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną ze szczegółami logowania się na platformie www.e-kursy.ore.edu.pl. Nabór prowadzony jest do wyczerpania miejsc lub do 13.11.2020.

szkolenie prowadzone w terminie 27 października do 17 listopada 2020 r.
Nieaktywny