Szczegóły szkolenia
Język edukacji szkolnej a nauka przedmiotu – Rozwijanie świadomości językowej na lekcjach przedmiotowych
Język edukacji szkolnej a nauka przedmiotu – Rozwijanie świadomości językowej na lekcjach przedmiotowych

Wspieranie edukacji dwujęzycznej

WRKK

nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, nauczyciele klas dwujęzycznych, nauczyciele języka angielskiego

Nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, nauczyciele przedmiotów niejęzykowych realizujący nauczanie dwujęzyczne oraz nauczyciele języka angielskiego w szkole podstawowej - maksymalnie 2 osoby z jednej placówki

Blended learning

Szkolenie jest kolejnym wydarzeniem organizowanym w ramach współpracy z Europejskim Centrum Języków Nowożytnych w Grazu. Bieżąca edycja, prowadzona w trybie hybrydowym, skierowana jest do nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych prowadzących szkolenia doskonalenia zawodowego dotyczące nauczania dwujęzycznego oraz do nauczycieli szkół podstawowych realizujących edukację dwujęzyczną.

Szkolenie prowadzone będzie w języku angielskim – wymagana znajomość języka angielskiego – co najmniej poziom B2.

Organizacja szkolenia obejmuje pracę własną, asynchroniczną na platformie e-learningowej polegającą na wykonaniu zadań zaplanowanych przez trenerów oraz uczestnictwie w dwóch warsztatach w dniach 29.10.2020 (8:45 – 16:30) oraz 17.12.2020 (13:15 – 17:30) – część zadań przeznaczona jest do realizacji przed rozpoczęciem pierwszego warsztatu.

Program szkolenia wraz z biogramem trenerów znajduje się w załączonym pliku - (Workshop Agenda).

Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w szkoleniu otrzymają informację o sposobie logowania się na platformę (MS Teams) oraz o terminie wykonania pierwszego zadania.

Szkolenie jest bezpłatne.platforma e-learningowa

elzbieta.witkowska@ore.edu.pl

Warunkiem uzyskania Zaświadczenia Ukończenia formy doskonalenia jest aktywne uczestnictwo we wszystkich formach szkolenia oraz wykonanie zadań zamieszczonych na platformie e-learningowej

Zaświadczenia, dla osób spełniających warunki zaliczenia, dostępne będą w koncie Uczestnika na platformie https://szkolenia.ore.edu.pl do samodzielnego pobrania i wydrukowania po zakończeniu szkolenia.

Kryteria naboru

  • adresat (określony wyżej)
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego
  • kolejność zgłoszeń

Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji wraz z hasłem dostępu do platformy e-learningowej.


29.10.2020 - 17.12.2020 (brak wolnych miejsc)
Miejsca wyczerpane