Szczegóły szkolenia
Francuski, język frankofoński, jak go uczyć czyli Le français, une langue francophone à enseigner
Francuski, język frankofoński, jak go uczyć czyli Le français, une langue francophone à enseigner

Doskonalenie nauczycieli

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych przy wspópracy z Przedstawicielstwem Generalnym Walonii-Brukseli

Czynni zawodowo nauczyciele języka francuskiego pracujący w placówkach systemu edukacji, metodycy i konsultanci

Adresatami szkolenia są: czynni zawodowo i pracujący w systemie edukacji nauczyciele języka francuskiego i nauczyciele konsultanci zainteresowani poszerzeniem wiedzy oraz wzbogaceniem umiejętności w dziedzinie nauczania języka francuskiego z kręgu kulturowego krajów frankofońskich innych niż Francja (wymagana znajomość języka francuskiego na poziomie B2/C1).

Kurs e-learningowy

Kurs powstał dzięki inspiracji - Geneviève Geron – specjalistki FLE prowadzącej warsztat poświęcony (F)frankofonii w trakcie stażu letniego (Stage international d'été en didactique du FLE/S) w 2019 roku na uniwersytecie w Louvain-la-Neuve (współpraca z WBI w ramach  Programu Wykonawczego). 

Szkolenie e-learningowe FRANCUSKI, JĘZYK FRANKOFOŃSKI JAK GO UCZYĆ czyli Le français, une langue francophone à enseigner to próba przybliżenia tematyki związanej z nauczaniem języka francuskiego z wykorzystaniem wiedzy o kulturze krajów frankofońskiego. To nowoczesne podejście do nauki i do nauczania poprzez pryzmat różnojęzyczności użytkowników języka Moliera.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.platforma e-learningowa

Anna Susek, e-mail: anna.susek@ore.edu.pl

Kryteria naboru
  • adresat - określony powyżej
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną. Zaświadczenia będą wydawane WYŁĄCZNIE osobom spełniającym kryteria naboru.


16.10.2020 - 16.12.2020 (platforma e-learningowa ORE)
Nieaktywny