Szczegóły szkolenia
Wczesna edukacja językowa - nauczanie języka francuskiego na I etapie edukacyjnym
Wczesna edukacja językowa - nauczanie języka francuskiego na I etapie edukacyjnym

Języki obce

WYDZIAŁ ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze oraz Instytut Francuski w Polsce

nauczyciele języka francuskiego na I etapie edukacyjnym

Szkolenie


Szkolenie Wczesna edukacja językowa - nauczanie języka francuskiego na I etapie edukacyjnym przeznaczone jest dla nauczycieli nauczających języka francuskiego na wspomnianym etapie edukacyjnym. Spotkanie online poprowadzą francuscy specjaliści FLE. Forma będzie miała charakter zarówno wykładu jak i warsztatu.

Data rozpoczęcia: 18.09.2020, o 16.15

Data zakończenia: 20.09. 2020, o 14.00

W ramach szkolenia przewidziano na 9 października obowiązkowe spotkanie online  trwające od 16.00 do 18.00.platforma GoogleMeet

Anna Susek specjalistka ds. języków romańskich Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze Ośrodek Rozwoju Edukacji Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa tel: (22) 345 37 75 e-mail: anna.susek@ore.edu.pl

Kryteria naboru:

Rejestracja na platformie ORE i kolejność zgłoszeń.

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.

Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. Informację o przyjęciu na szkolenie otrzymają Państwo mailem – po zakończeniu rekrutacji.
Szkolenie  jest bezpłatne.

Uczestnicy

Nauczyciele języka francuskiego pracujący z dziećmi  na pierwszym etapie edukacyjnym:

- zdobędą wiedzę na temat  specyfiki nauczania języka francuskiego

  na pierwszym etapie edukacyjnym

- przeanalizują stosowane przez siebie metody nauczania 

- udoskonalą własne i poznają nowe  techniki  przekazywania uczniom treści

  dydaktycznych

- przygotują zajęcia rozwijające umiejętność wypowiedzi ustnej.

 

Tryb i metody pracy

Szkolenie obejmuje 10 godzin zegarowych i odbędzie się w dniach od 18 do 20 września 2020

Podsumowanie prac uczestników odbędzie się 9 października 2020 roku i zajmie dwie godziny zegarowe. Uczestnicy będą zobowiązani przesłać opis swojej pracy szkoleniowcom do dnia 28 września

W trakcie szkolenia szkoleniowcy będą kłaść nacisk na aktywny udział uczestników i interakcje.

Przed rozpoczęciem szkolenia

11 września uczestnikom zostanie udostępniony padlet z dokumentami (PDF, wideo, itp.). 

Z niektórymi dokumentami uczestnicy będą zobowiązani zapoznać się przed rozpoczęciem szkolenia. 

Uczestnicy dostaną również do wypełnienia ankietę dotyczącą pracy nauczyciela 

Po zakończeniu szkolenia

Padlet zostanie uzupełniony o materiały dla uczestników. 

Uczestnicy biorący udział w szkoleniu opracują scenariusze zajeć a następnie  prześlą szkoleniowcom wyniki swojej pracy - najpóźniej do 28 września. 

W trakcie dwugodzinnego spotkania online - przewidzianego na 9 października - odbędzie się podsumowanie pracy uczestników.18.09.2020 - 20.09.2020
Nieaktywny