Szczegóły szkolenia
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla przedstawicieli szkół ogólnodostępnych
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla przedstawicieli szkół ogólnodostępnych

Edukacja włączająca

Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi – Zespół Projektowy Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą

przedstawiciele szkół i przedszkoli ogólnodostępnych

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Celem szkolenia jest:

  • zapoznanie z rolą i zadaniami SCWEW w zakresie wsparcia szkół ogólnodostępnych we wdrażaniu edukacji włączającej
  • zaprezentowanie założeń realizacji zadań Specjalistycznych Centrów Wsperających Edukacjię Włączającą, a także ogólnych zasad udziału w pilotażu projektu
  • wymiana informacji o dostrzeganych, rozpoznanych potrzebach w zakresie pomocy we wdrażaniu edukacji włączającej i optymalizacji wsparcia uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi

1. Harmonogram (załączony zostanie wkrótce)
2. Link do strony o projekcie 

Platforma e-kursy.ore.edu.pl

Joanna Różańska, Monika Dobrowolska , e-mail: joanna.rozanska@ore.edu.pl, monika.dobrowolska@ore.edu.pl tel. (22) 570 83 03 lub (22) 570 83 02

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli szkół i przedszkoli ogólnodostępnych.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


11.09.2020
Nieaktywny