Szczegóły szkolenia
Nauczanie zdalne w szkole stacjonarnej metody, materiały i narzędzia z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej
Nauczanie zdalne w szkole stacjonarnej metody, materiały i narzędzia z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Doskonalenie nauczycieli

WRKK

specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników systemu doskonalenia nauczycieli. Będzie ono stanowić wsparcie merytoryczne i praktyczne dla tej grupy odbiorców w zakresie realizowanych przez nich zadań związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, a w szczególności z podnoszeniem u nauczycieli kompetencji cyfrowych niezbędnych do prowadzenia nauczania zdalnego z wykorzystaniem zasobów platformy e-podręczniki (Zintegrowana Platforma Edukacyjna).

Kurs e-learningowy

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową. 

Zgłoszenia przyjmowane są przez system rekrutacji ORE – https://szkolenia.ore.edu.pl/

Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń uczestnicy otrzymają drogą mailową zaproszenia do udziału w kursie wraz z instrukcją logowania na platformie e-learningowej ORE https://e-kursy.ore.edu.pl/


Część pierwsza - teoretyczna, składa się z trzech modułów i poświęcona jest metodyce nauczania zdalnego, a część praktyczna prezentuje wybrane narzędzia przydatne w pracy zdalnej.
Szkolenie trwa 3 tygodnie
I edycja rozpoczyna się 28.08.2020 r.,
II edycja rozpoczyna się 15.09.2020 r.
III edycja rozpoczyna się 26.10.2020 r.
Z uwagi na pracę grupową w części praktycznej, określony jest czas realizacji poszczególnych części:
pierwszy tydzień szkolenia - część teoretyczna,
drugi tydzień szkolenia - część praktyczna, pierwszy moduł,
trzeci tydzień szkolenia - część praktyczna, drugi moduł.

Każdy moduł w części teoretycznej zakończony jest testem. Z uwagi na charakter pracy grupowej w części praktycznej, określone są terminy ukończenia poszczególnych punktowanych aktywności.

Na czas szkolenia w części praktycznej uczestnicy otrzymują konta dostępowe do wykorzystywanych systemów. Konta takie zostają usunięte po miesiącu od zakończenia kursu.

Materiały wykorzystane w trakcie szkolenia są dostępne po jego zakończeniu.platforma e-learningowa ORE

elzbieta.witkowska@ore.edu.pl; e-kursy@ore.edu.pl

Orientacyjny czas przewidziany na pracę własną osób biorących udział w kursie to 25 godzin dydaktycznych.

Aby uzyskać zaświadczenie ORE o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego należy uzyskać minimum 40 punktów, co stanowi 80% wszystkich punktów. Szczegółowy opis wymagań znajduje się w Sylabusie Kursu.

Zaświadczenia, dla osób spełniających warunki zaliczenia, dostępne będą w koncie Uczestnika na platformie  https://szkolenia.ore.edu.pl/do samodzielnego pobrania i wydrukowania po zakończeniu szkolenia.

Kryteria naboru 

  • adresat (określony wyżej)
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego
  • kolejność zgłoszeń

Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji wraz z hasłem dostępu do platformy e-learningowej.


26.10.2020 - 27.11.2020
Nieaktywny