Szczegóły szkolenia
Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży - podstawy teoretyczne. Edycja V
Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży - podstawy teoretyczne. Edycja V

Resocjalizacja i socjoterapia

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

psycholodzy, pedagodzy – pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy bibliotek pedagogicznych, pracownicy MOW, pracownicy MOS, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE na stronie (www.szkolenia.ore.edu.pl). Po weryfikacji i akceptacji zaproszenia do udziału w kursie przesłane zostaną drogą mailową wraz z instrukcją logowania na platformę e-learning ORE (www.e-kursy.ore.edu.pl). Szkolenie przeznaczone jest głównie dla nauczycieli, wychowawców, dyrektorów szkół i placówek, pracowników młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS) a także pedagogów i psychologów szkolnych, specjalistów zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach doskonalenia nauczycieli oraz bibliotekach pedagogicznych. Nabór prowadzony jest w terminie 31.08-13.09.2020.

Kurs e-learningowy

Cel szkolenia:
 1. Przygotowanie specjalistów do wspierania w zakresie prowadzenia interwencji kryzysowej.
 2. Poszerzenie wiedzy dotyczącej zagadnień kryzysu, reakcji kryzysowych u osób doświadczających sytuacji trudnych oraz interwencji kryzysowej (specyfika pierwszej pomocy psychologicznej).
 3. Nabycie umiejętności trafnej oceny potrzeb osoby znajdującej w kryzysie i doboru odpowiedniej formy pomocy/wsparcia.
Treści kształcenia obejmują następujące zagadnienia:
1. Kryzys psychologiczny
 • podstawy teoretyczne (definicje kryzysu psychologicznego)
 • rodzaje kryzysów
 • fazy kryzysu
2. Emocje i zachowania osoby w kryzysie
 • reakcje emocjonalne i behawioralne
 • fazy reakcji na kryzys
 • specyfika reakcji kryzysowej dzieci i młodzieży
 3. Interwencja Kryzysowa:
 • podstawy teoretyczne (definicje interwencji kryzysowej)
 • cele interwencji kryzysowej
 • cechy oddziaływań interwencyjnych
 • etapy interwencji kryzysowej


Platforma Moodle

Zuzanna Lipińska; e-mail: zuzanna.lipinska@ore.edu.pl; tel. kontakt.: 22 570 83 22;

Nabór prowadzony będzie w terminie 31 sierpnia - 13 września 2020.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną.

Szkolenie jest bezpłatne. 


17.09.2020 - 11.10.2020
Rekrutacja dostępna w terminie 31 sierpnia - 13 września 2020