Szczegóły szkolenia
Wpływ podejmowanych decyzji na karierę zawodową
Wpływ podejmowanych decyzji na karierę zawodową

Doradztwo zawodowe

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego, Wydział Edukacji dla Rynku Pracy

doradcy zawodowi

Do wyczerpania limitu miejsc, w tym miejsc rezerwowych. O przyjęciu na warsztaty dla uczestników spełniających warunki rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc: 25

Warsztat

Warsztaty online adresowane są do doradców zawodowych.

Termin realizacji warsztatów online: 26-27 sierpnia 2020 r.

Cele warsztatów:

  1. Ukazanie możliwości jakie stoją przed absolwentem szkoły podstawowej i ich wpływ na rozwój kariery edukacyjno-zawodowej
  2. Ukazanie możliwości wykorzystania i dostosowania do potrzeb poszczególnych uczniów materiałów związanych z realizacją doradztwa zawodowego.


platforma Clickmeeting

Małgorzata Koroś, Anna Jaworska tel. bezpośredni 22 345 37 88; tel. 22 345 37 00 wew. 225, malgorzata.koros@ore.edu.pl; anna.jaworska@ore.edu.pl

 Aby wziąć udział w rekrutacji na warsztaty, należy:

  • założyć konto na stronie https://szkolenia.ore.edu.pl i wypełnić w trakcie rejestracji wszystkie obowiązkowe pola – niewypełnienie obowiązkowego pola skutkuje skreśleniem z listy uczestników.
  • Nie jest możliwy inny sposób zgłoszenia swego udziału niż poprzez wypełnienie formularza on-line.
  • Początek rejestracji: 6.08.2020 r., zakończenie rejestracji: do wyczerpania limitu miejsc, w tym miejsc rezerwowych.

Uczestnicy warsztatów zostaną wybrani spośród zapisanych osób z uwzględnieniem następujących zasad rekrutacji:

  • uczestnikami warsztatów mogą być doradcy zawodowi;
  • o zakwalifikowaniu się na konferencję decyduje kolejność zgłoszeń.

Wiadomość e-mail informująca o pomyślnym przebiegu rejestracji online – nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na konferencję.

Osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 24 sierpnia 2020 r. e-mail z informacją o wyniku rekrutacji oraz logowaniu się na platformie Clickmeeting.


26.08.2020 - 27.08.2020 (cała Polska)
Nieaktywny