Szczegóły szkolenia
Uczeń z zaburzeniami lękowymi. Profilaktyka zaburzeń lękowych wśród dzieci i młodzieży w szkole
Uczeń z zaburzeniami lękowymi. Profilaktyka zaburzeń lękowych wśród dzieci i młodzieży w szkole

Wychowanie i profilaktyka

Wydział Wychowania i Profilaktyki ORE

specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjaliści szkolni, wychowawcy

Kurs e-learningowy

Cel ogólny:

Poszerzanie wiedzy Odbiorców szkolenia z zakresu występowania zaburzeń lękowych uczniów

Cele szczegółowe:

  • Poszerzenie wiedzy Uczestników szkolenia w zakresie specyfiki zaburzeń lękowych.
  • Zapoznanie ze sposobami identyfikacji występowania u dzieci i młodzieży objawów zaburzeń lękowych.
  • Przedstawienie sposobów postępowania w sytuacji podejrzenia występowania zaburzeń lękowych u uczniów.
  • Zaprezentowanie metod wspierania ucznia cierpiącego na zaburzenia lękowe i jego rodziny. Wskazanie sposobów zadbania o własny dobrostan przez osoby dorosłe udzielające wsparcia uczniom.


Platforma Moodle

Wydział Wychowania i Profilaktyki Jolanta Zawór tel.: (22) 570 83 48 e-mail: jolanta.zawor@ore.edu.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE (www.szkolenia.ore.edu.pl).
Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń uczestnicy otrzymają drogą mailową zaproszenia do udziału w kursie wraz z instrukcją logowania na platformie e-learningowej ORE (www.e-kursy.ore.edu.pl).

O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia w placówce doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w szkole.

Rekrutacja trwa do 4 sierpnia 2020 .

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową i ma charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie zapoznają się z proponowaną w ramach programu szkolenia literaturą przedmiotu i mają dostęp do wszystkich materiałów z chwilą rozpoczęcia szkolenia.

Szkolenie jest bezpłatne.

od 20 lipca do 7 sierpnia 2020 r.
-