Szczegóły szkolenia
Rozpoznawanie wczesnych zagrożeń i podejmowanie interwencji profilaktycznej
Rozpoznawanie wczesnych zagrożeń i podejmowanie interwencji profilaktycznej

Wychowanie i profilaktyka

Wydział Wychowania i Profilaktyki

psycholog szkolny, specjaliści szkolni zajmujący się problematyką wychowania i profilaktyki, pedagodzy szkolni

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE na stronie (www.szkolenia.ore.edu.pl). Po wypełnieniu formularza otrzymają Państwo mailowe potwierdzenie rejestracji. Po weryfikacji formularza zaproszenia do udziału w kursie przesłane zostaną drogą mailową. W dniu webinarium otrzymają Państwo zaproszenie na wydarzenie. Nabór prowadzony jest do 23.08.2020 r

webinarium

Webinarium zostanie przeprowadzone 28.08.2020 r. w godzinach 9:30-15:15 na platformie ClickMeeting. W dniu wydarzenia zakwalifikowani uczestnicy otrzymają maila z linkiem zapraszającym do udziału w webinarium. W trakcie webinarium przewidziano dwie 15-minutowe przerwy. Program przewiduje 3 wykłady prowadzone przez specjalistów oraz dyskusję za pomocą chatu. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w webinarium.
Wymagania techniczne: komputer lub laptop (ewentualnie smartfon), sprawnie działające głośniki oraz stabilne połączenie z internetem. W dniu webinarium uczestnicy nawiązują łączność z organizatorem, przez udostępniony link, na ok. 30 minut przed spotkaniem. 

Zakres tematyczny webinarium:
  • omówienie zachowań ryzykownych i problemowych dzieci i młodzieży,
  • rozpoznawanie i wczesne reagowanie na pojawiające się zagrożenia,
  • profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, w tym podejmowanie interwencji;
  • przykłady dobrych praktyk.

Platforma ClickMeeting

elzbieta.stawecka@ore.edu.pl tel. 22 570 83 38

Webinarium przeznaczone jest dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, szkół i placówek oświatowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Po wypełnieniu formularza otrzymają Państwo mailowe potwierdzenie rejestracji. Nie jest ono jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Kryterium kwalifikacji jest zatrudnienie w ww. placówkach i kolejność zgłoszeń. Udział w webinarium jest bezpłatny.

28.08.2020
Nieaktywny