Szczegóły szkolenia
Jak zdalnie aktywizować dzieci i młodzież zagrożoną niedostosowaniem społecznym/niedostosowaną społecznie do pracy nad własnym rozwojem
Jak zdalnie aktywizować dzieci i młodzież zagrożoną niedostosowaniem społecznym/niedostosowaną społecznie do pracy nad własnym rozwojem

Resocjalizacja i socjoterapia

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

ośrodki doskonalenia nauczycieli, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy MOW, pracownicy MOS

Kryteria naboru: szkolenie adresowane jest do kadry MOW, MOS, ODN, PPP. O przyjęciu decyduje wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz kolejność i proporcjonalność zgłoszeń.

Szkolenie

Celem zadania jest wsparcie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków doskonalenia nauczycieli, młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii w zakresie prowadzenia atrakcyjnej edukacji zdalnej  oraz różnych sposobów motywowania adolescentów do samorozwoju.


Zostaną poruszone takie zagadnienia jak:

• Efektywna organizacja pracy zdalnej - cel, konspekt pracy oraz efektywne wykorzystanie dostępnych narzędzi;
• Budowanie relacji i porozumienia na odległość. Uatrakcyjnienie rozwoju osobistego opartego na zasadzie edutainment;
• Skuteczne budowanie dobrych nawyków i świadome zadbanie o siebie w czasie wolnym;
• Efektywne wykorzystanie wakacji i nadchodzących miesięcy. Pierwiastek doradztwa edukacyjno-zawodowego każdego pedagoga;
• Współpraca a współdziałanie w kontekście integralności;
• Korelacja między własną postawą a budowaniem pewności siebie u dzieci i młodzieży;
• Skuteczne wspieranie dziecka w szkole;
• Jak być dobrym „sparingpartnerem” – bunt nastolatka.On-line; platforma Evenea (cykl I); Platforma Ekademia (cykl II)

zuzanna.lipinska@ore.edu.pl tel. 22 570 83 22

Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji - w dniu 22 czerwca 2020. W związku z ograniczoną liczbą miejsc oraz faktem, że osoby otrzymujące potwierdzenie o zakwalifikowaniu zyskują automatycznie status "uczestnika szkolenia" (nie będzie wymagane dodatkowe potwierdzenie), bardzo proszę o przemyślane zgłoszenia. Zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia, czego warunkiem jest pełna frekwencja oraz udział we wszystkich kursach na platformie E-kademia, dostępne będą do samodzielnego pobrania i wydrukowania na stronie www.szkolenia@ore.edu.pl po 15 lipca 2020 r. Forma doskonalenia jest bezpłatna. Wymagania techniczne- komputer, dostęp do Internetu, kamerka, mikrofon.


24.06.2020 - 30.06.2020
Limit miejsc wyczerpany