Szczegóły szkolenia
Uczeń badaczem a technologie cyfrowe - rozwijanie kompetencji badawczych uczniów z wykorzystaniem technologii cyfrowych
Uczeń badaczem a technologie cyfrowe - rozwijanie kompetencji badawczych uczniów z wykorzystaniem technologii cyfrowych

Kompetencje kluczowe

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych ORE

nauczyciele, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli

nauczyciele, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, którzy w swojej pracy dydaktycznej wykorzystywać będą metody rozwijania kompetencji badawczych uczniów z udziałem TIK

Blended learning

Szkolenie metodyczne blended-learning pt. „Uczeń badaczem a technologie cyfrowe - rozwijanie kompetencji badawczych z wykorzystaniem technologii cyfrowych" skierowane jest do osób z uprawnienieniami do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz przedmiotów humanistycznych, zatrudnionych jako: nauczyciele, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, którzy w swojej pracy dydaktycznej wykorzystywać będą metody rozwijania kompetencji badawczych uczniów z udziałem TIK. Zapraszamy również wszystkich nauczycieli zainteresowanych tematyką szkolenia.


Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE – www.szkolenia.ore.edu.pl

Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń uczestnicy otrzymają drogą mailową zaproszenia do udziału w kursie wraz z instrukcją logowania na platformie e-learningowej ORE
(www.e-kursy.ore.edu.pl).

Rekrutacja jest możliwa do dnia: 26 maja 2020 roku, do godz. 16.00.

Cele szkolenia

 1. Doskonalenie umiejętności rozwijania kompetencji i postaw badawczych uczniów, z użyciem narzędzi TIK;
 2. Doskonalenie umiejętności posługiwania się narzedziami TIK;
 3. Przygotowanie przez uczestników szkolenia własnego/ autorskiego zestawu e-zasobów przydatnych w codziennej pracy;
 4. Zmotywowanie uczestników do wykorzystania narzędzi TIK w edukacji poprzez tworzenie własnych narzędzi i zasobów oraz czynne włączanie w ten proces uczniów.

Organizacja szkolenia

Szkolenie blended-learning składa się z: pracy indywidualnej on-line oraz dwudniowego (16 godzin) spotkania w formule zdalnej na platformie ClickMeeting Ośrodka Rozwoju Edukacji

Część e-learningowa będzie miejscem poznania się, dzielenia wiedzą, nowinkami, miejscem wymiany poglądów, strefą relaksu.

Na platformie e-learningowej Uczestnicy będą mogli poznać się wirtualnie z prowadzącymi warsztaty, zadać pytania, na które nasi eksperci udzielą odpowiedzi.

Do wykonania będą cztery zadania przed zajęciami zdalnymi oraz quiz samosprawdzający w czasie szkolenia online. Niezbędne materiały i informacje znajdą się w części e-learningowej kursu. Ponadto uczestnicy szkolenia będą tworzyć scenariusz swoich zajęć z wykorzystaniem narzędzi TIK poznanych w czasie szkolenia.

Na zakończenie szkolenia uczestnicy proszeni są o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.

Po ukończeniu szkolenia osoba uczestnicząca w kursie będzie:

 • znać przepisy prawa autorskiego oraz zasady korzystania z treści publikowanych w Internecie,
 • znać wybrane e-zasoby i planować ich wykorzystanie w swojej pracy, 
 • znać najnowsze metody rozwijania kompetencji badawczych uczniów i potrafić je wykorzystać w praktyce szkolnej,
 • znać najnowsze koncepcje pedagogiczne odwołujące się do wykorzystania TIK,
 • wykorzystywać wybrane narzędzia TIK na swoim przedmiocie,
 • planować lekcje/zajęcia z wykorzystaniem poznanych narzędzi TIK,
 • tworzyć własne e-zasoby.

Kryteria oceniania i warunki ukończenia szkolenia

Warunkiem zaliczenia szkolenia  będzie udział w całym szkoleniu  - zarówno  w sesjach zdalnych na platformie ClickMeeting Ośrodka Rozwoju Edukacji jak i części e-learningowej oraz wykonanie zadania - przygotowanie  scenariusza zajęć – wypracowanego w trakcie szkolenia i przesłanie go na platformę e-learningową w terminie do dnia 16 czerwca 2020 roku.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie realizowane będzie w czterech grupach:

 1. Grupa I nauki przyrodnicze: Część I (e-learningowa):  18 maja do 16 czerwca 2020 roku, część II (zdalna na platformie ClickMeeting): 30-31 maja 2020 roku;
 2. Grupa I nauki humanistyczne : Część I (e-learningowa): 18 maja do 16 czerwca 2020 roku, część II (zdalna na platformie ClickMeeting): 30-31 maja 2020 roku;

Po tym terminie zostaną wysłane zaświadczenia dla uczestników spełniających warunki zaliczenia.

Wsparcie w trakcie szkolenia

Odpowiedzi merytorycznych i organizacyjnych związanych z realizacją szkolenia udziela: Anna Kasperska-Gochna, tel.: 22 345 37 73 wew. 540, mail: anna.kasperska-gochna@ore.edu.pl

 

Moderowanie zajęć na platformie e-learningowej : prowadzące Anna Grzybowska i Agnieszka Halicka  (kontakt do prowadzących zostanie podany razem z hasłem do logowania).

Narzędzia stosowane podczas szkolenia:

 1. Komunikacja: platforma Moodle, edytor tekstu (np. MS Word), poczta elektroniczna.
 2. Informacja: przeglądarka internetowa – zalecana Mozilla Firefox (min. wersja 15).
 3. Prezentacja: edytor prezentacji (np. MS PowerPoint), zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player.
 4. Bezpłatne programy i aplikacje podane w czasie szkolenia.


Platforma ClickMeeting Ośrodka Rozwoju Edukacji

Anna Kasperska-Gochna, anna.kasperska-gochna@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 73

Kryteria naboru 
 • adresat (określony wyżej)
 • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego
 • proporcjonalny udział uczestników z poszczególnych placówek


Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji (27.05.2020) wraz z hasłem dostępu do platformy e-learningowej.


kurs trwa od 18 maja do 16 czerwca 2020 r. (Przedmioty humanistyczne)
Nieaktywny

kurs trwa od 18 maja do 16 czerwca 2020 r. (Przedmioty przyrodnicze)
Nieaktywny