Szczegóły szkolenia
Kindertransports
Kindertransports

nauczanie o Holokauście oraz żydowskiej historii i kulturze

WRKSO ORE we współpracy z Yad Vashem

absolwenci seminariów w Międzynarodowej Szkole Nauczania o Holokauście Yad Vashem organizowanych przez ORE

otwarty

wykład i warsztat

Kindertransports – warsztat poszerzający wiedzę o Holokauście dla absolwentów seminarium szkoleniowego w Międzynarodowej Szkole Nauczania o Holokauście Yad Vashem.

Celem warsztatu jest zapoznanie nauczycieli z tematem transportów dziecięcych w ramach których tysiące żydowskich dzieci wyemigrowały z Niemiec do Anglii w przededniu II wojny światowej, dzięki czemu uratowały się od Holokaustu.

 

Warsztat opiera się na innowacyjnej metodzie „pracy ze stroną Talmudu", która pozwala przekazywać wiedzę o wydarzeniach historycznych i równocześnie nawiązywać kontakt z żydowską tradycją studiowania Talmudu.

 

W trakcie warsztatu zostanie przedstawiona metoda „pracy ze stroną Talmudu”  i omówiona w sposób pozwalający uczestnikom na jej wykorzystanie w pracy dydaktycznej.

 

Warsztat jest elementem ścieżki rozwoju zawodowego dla nauczycieli zajmujących się edukacją o Holokauście proponowanej przez Yad Vashem we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Szkolenie jest adresowane do absolwentów i absolwentek seminariów szkoleniowych w Międzynarodowej Szkole Nauczania o Holokauście Yad Vashem.


online, aplikacja ZOOM 5.0.2

Anna Różańska, e-mail: anna.rozanska@ore.edu.pl

Dodatkowe informacje:

  • udział w szkoleniu jest bezpłatny
  • wymagane oprogramowanie: aplikacja ZOOM 5.0.2 do wideokonferencji
  • uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu

Kryteria rekrutacji uczestników:

  • ukończone seminarium szkoleniowe w Międzynarodowej Szkole Nauczania o Holokauście Yad Vashem, organizowane przez ORE

21.05.2020
Nieaktywny