Szczegóły szkolenia
Dobre praktyki na lekcjach języka hiszpańskiego: filmy krótkometrażowe, teatr, podcasty i muzyka
Dobre praktyki na lekcjach języka hiszpańskiego: filmy krótkometrażowe, teatr, podcasty i muzyka

Języki obce

WYDZIAŁ ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze i Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii

nauczyciele klas dwujęzycznych

webinarium

Cele szkolenia
Uczestnik szkolenia będzie potrafił:

 • wybrać i dostosować odpowiednie techniki i metody wzorując się na dobrych praktykach poznanych w czasie szkolenia
 • przygotować aktywności i ćwiczenia dla uczniów uczących się języka hiszpańskiego lub uczących się przedmiotów w języku hiszpańskim
 • upowszechnić zadania/ćwiczenia/działania przygotowane na lekcje języka hiszpańskiego.


platforma do pracy zdalnej

Anna Susek specjalistka ds. języków romańskich Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze Ośrodek Rozwoju Edukacji Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa tel: (22) 345 37 75 e-mail: anna.susek@ore.edu.pl

Kryteria naboru:

 • wypełnienie online formularza rejestracyjnego

 • kolejność zgłoszeń

 • udział maks. 1 osoby z jednej placówki

 • nauczyciele języka hiszpańskiego, pracujący w oddziałach dwujęzycznych z językiem hiszpańskim 

 • nauczyciele nauczający przedmiotów w języku hiszpańskich w oddziałach z językiem hiszpańskim

 • nauczyciele języka hiszpańskiego pracujący w małych miejscowościach/ w placówkach na terenach wiejskich

 •  nauczyciele języka hiszpańskiego

 • doradcy metodyczni i konsultanci.

 

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.
Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. Informację o przyjęciu na szkolenie otrzymają Państwo mailem – po zakończeniu rekrutacji.
Webinarium jest bezpłatne.


03.06.2020 - 06.06.2020
Nieaktywny