Szczegóły szkolenia
Ja a nauczanie o Holokauście
Ja a nauczanie o Holokauście

nauczanie o Holokauście oraz żydowskiej historii i kulturze

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie wraz z International School for Holocaust Studies Yad Vashem w Jerozolimie

absolwenci seminariów w Międzynarodowej Szkole Nauczania o Holokauście Yad Vashem organizowanych przez ORE

Szkolenie jest adresowane do absolwentów seminarium w Yad Vashem

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Termin: 26 maja, 20:00

Miejsce:  aplikacja  ZOOM 5.0.2 do wideokonferencji

Zgłoszenie udziału: za pośrednictwem www.ore.edu.pl/szkolenia oraz www.polska-izrael.edu.pl/szkolenia

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 24 maja 2020 r

Zaświadczenie: Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu (do samodzielnego pobrania ta samą drogą, co rejestracja na szkolenie).

Link dostępu do spotkania zostanie przesłany osobom, które wcześniej zarejestrują się na szkolenie.

 Cel szkolenia: refleksja nad własną praktyką nauczania o Holokauście w polskich przestrzeniach edukacyjnych. W trakcie spotkania uczestnicy będą mieli okazję omówić:

  • powody stojące za decyzją o podejmowaniu tematu Szoa wśród dzieci i młodzieży;
  • dynamikę motywacji towarzyszących pracy dydaktycznej w tym zakresie;
  • rolę, jaką w tych procesach odegrał udział w seminarium Yad Vashem.

Szkolenie prowadzone jest w ramach projektu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”, adresowane do nauczycieli zajmujących się edukacją o Holokauście, historią i kulturą Żydów oraz historyczną edukacją obywatelską skierowaną na przeciwdziałanie rasizmowi i antysemityzmowi.


aplikacja ZOOM

Anna Różańska, e-mail: anna.rozanska@ore.edu.pl, tel. +22 345 37 87 w.521

  • udział w szkoleniu jest bezpłatny
  • wymagane oprogramowanie: aplikacja ZOOM 5.0.2 do wideokonferencji
  • uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu

Kryteria rekrutacji uczestników:

  • ukończone seminarium szkoleniowe w Międzynarodowej Szkole Nauczania o Holokauście Yad Vashem, organizowane przez ORE

 


26-05-2020
Nieaktywny