Szczegóły szkolenia
e-Konferencja z cyklu „Szkoły ćwiczeń w działaniu” na temat INNOWACJE – KOMPETENCJE KLUCZOWE – RYNEK PRACY
e-Konferencja z cyklu „Szkoły ćwiczeń w działaniu” na temat INNOWACJE – KOMPETENCJE KLUCZOWE – RYNEK PRACY

Doskonalenie nauczycieli

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych

pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, nauczyciele

Osoby zaangażowane w działanie szkół ćwiczeń lub zainteresowane ich utworzeniem – liderzy, koordynatorzy, dyrektorzy, nauczyciele, nauczyciele konsultanci placówek doskonalenia nauczycieli, doradcy metodyczni, nauczyciele akademiccy i pracownicy bibliotek pedagogicznych oraz inni przedstawiciele środowiska oświatowego zainteresowani tematyką konferencji.

Konferencja

Celem konferencji jest wsparcie merytoryczne podmiotów zaangażowanych w działanie szkół ćwiczeń lub zainteresowanych ich utworzeniem w zakresie innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych służących rozwijaniu kompetencji kluczowych ułatwiających funkcjonowanie na rynku pracy.

Kryteria naboru:

  • adresat (określony wyżej),
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego,
  • kolejność zgłoszeń.

Udział w konferencji jest bezpłatny.


Platforma e-learningowa ORE https://e-kursy.ore.edu.pl

Małgorzata Sikorska (malgorzata.sikorska@ore.edu.pl), tel. 22 345 37 57

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną wraz z instrukcją logowania się na konferencję.
Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na konferencję.

19.05.2020 - 22.05.2020
Nieaktywny