Szczegóły szkolenia
Odkrywamy Prawo Humanitarne (OPH)
Odkrywamy Prawo Humanitarne (OPH)

Doskonalenie nauczycieli

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych

Brak adresatów

Adresatami szkolenia są: doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci oraz pozostali nauczyciele i specjaliści pracujący z uczniami w klasach 7-8 szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych, którzy chcą zdobyć wiedzę, aby w ramach swoich przedmiotów prowadzić zajęcia z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego.

Kurs e-learningowy

Program „Odkrywamy Prawo Humanitarne” został stworzony przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, w Polsce jest wdrażany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Polski Czerwony Krzyż. Kurs e-learningowy przeznaczony jest dla nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami w klasach 7-8 szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych, którzy chcą zdobyć wiedzę, aby w ramach swoich przedmiotów prowadzić zajęcia z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.e-learning

Elżbieta Witkowska, e-mail: elzbieta.witkowska@ore.edu.pl; Anna Susek, e-mail: anna.susek@ore.edu.pl

Kryteria naboru
  • adresat - określony powyżej
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną. Zaświadczenia będą wydawane WYŁĄCZNIE osobom spełniającym kryteria naboru.


Kurs trwa od 15.05 do 31.07.2020 r; rekrutacja kończy się 10.06.2020 r.
Nieaktywny