Szczegóły szkolenia
Cyfrowe portfolio – bezpieczeństwo w komunikacji i w mediach
Cyfrowe portfolio – bezpieczeństwo w komunikacji i w mediach

Kompetencje kluczowe

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych

Brak adresatów

Szkolenie e-learningowe przeznaczone jest dla doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów oraz pozostałych nauczycieli, którzy chcą podnieść swoje kompetencje z zakresu bezpieczeństwa w komunikacji i w mediach.

Kurs e-learningowy

Uczestnicy rozwiną wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • ochrony informacji i danych na swój temat, anonimizacji i rozumienia konsekwencji związanych z brakiem anonimowości;
  • zabezpieczania własnej komunikacji w Internecie w związku z korzystaniem z różnorodnych usług i mediów;
  • rozumienia specyfiki korzystania z urządzeń mobilnych i potencjalnie wynikających z tego konsekwencji;
  • nawyków reagowania na różnorodne wydarzenia w sieci i zachowania innych użytkowników i nawyków dotyczących zdrowia.

Kryteria naboru:

  • adresat - określony powyzej
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną wraz z instrukcją logowania się do kursu. Zaświadczenia będą wydawane WYŁĄCZNIE osobom spełniającym kryteria naboru.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

 platforma e-learningowa ORE

Elżbieta Witkowska, e-mail: elzbieta.witkowska@ore.edu.pl; Moderator - Marina Warsimaszwili, e-mail: marina.warsimaszwili@ore.edu.pl

Szkolenie trwa od 15.05 do 15.07.2020 r. Rekrutacja kończy sie 29.05.2020 r.
Szkolenie trwa od 15.05 do 15.07.2020 r. Rekrutacja kończy sie 29.05.2020 r.