Szczegóły szkolenia
Cyfrowe portfolio – korzystanie z informacji
Cyfrowe portfolio – korzystanie z informacji

Kompetencje kluczowe

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych

Brak adresatów

Szkolenie e-learningowe przeznaczone jest dla doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów i wszystkich nauczycieli, którzy chcą podnieść swoje kompetencje z zakresu korzystania z informacji.

Kurs e-learningowy

Celem kursu jest rozwój umiejętności związanych z poruszaniem się w cyfrowym świecie informacji – to jest dostępem, wykorzystywaniem i krytycznym przetwarzaniem informacji z wykorzystaniem narzędzi informacyjno-komunikacyjnych. Kurs ma charakter samokształceniowy.

Kryteria naboru:
  • adresat - określony powyżej
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną wraz z instrukcją logowania się do kursu. Zaświadczenia będą wydawane WYŁĄCZNIE osobom spełniającym kryteria naboru.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.platforma e-learningowa ORE

Elżbieta Witkowska, e-mail: elzbieta.witkowska@ore.edu.pl; Moderator kursu - Agnieszka Jaworska, mail: agnieszka.jaworska@ore.edu.pl.

Kurs trwa od 15.05 do 15.07.2020 r.
Nieaktywny