Szczegóły szkolenia
Organizacyjne i programowe zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym oraz w doradztwie zawodowym
Organizacyjne i programowe zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym oraz w doradztwie zawodowym

Kształcenie zawodowe

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

doradcy zawodowi ze szkół i placówek, doradcy zawodowi oraz osoby koordynujące doradztwo edukacyjno-zawodowe z poradni psychologiczno-pedagogicznych i szkół, doradcy zawodowi, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych

Kurs e-learningowy

Kurs adresowany jest do doradców zawodowych oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Termin realizacji kursu: od 19 maja do 8 czerwca 2020 r.

Informacje przekazywane uczestnikom szkolenia stanowią kompendium wiedzy z zakresu zmian prawnych i realizacji kształcenia zawodowego.

Celem kursu jest:

 1. Poszerzenie kompetencji merytorycznych doradców zawodowych oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z zakresu zmian w doradztwie zawodowym oraz w kształceniu zawodowym i ustawicznym.
 2. Podniesienie umiejętności doradców zawodowych w zakresie:
  • gromadzenia i udostępniania informacji istotnych z punktu widzenia edukacji i pracy oraz aktualizowania ich na bieżąco;
  • indywidualnego poradnictwa kierowanego zarówno do uczniów, jak i ich rodziców;
  • planowania kariery w przyszłości zawodowej.
 1. Zapoznanie ze zmianami w przepisach prawa oświatowego w zakresie doradztwa zawodowego oraz kształcenia zawodowego i ustawicznego.
 2. Poszerzenie kompetencji w zakresie konstruowania ścieżek kształcenia.
 3. Wsparcie merytoryczne doradców zawodowych a także pracowników z poradni psychologiczno-pedagogicznych zajmujących się doradztwem zawodowym będzie skoncentrowane na rozwijaniu kompetencji z zakresu:
  • organizacji efektywnego procesu poradnictwa dla uczniów,
  • procesu planowania kariery edukacyjnej i zawodowej uczniów,
  • wzbogacenia warsztatu pracy doradcy zawodowego, konstruowania ścieżek kształcenia


platforma e-learningowa ORE

Małgorzata Stępkowska-Olewnik, e-mail: malgorzata.stepkowska-olewnik@ore.edu.pl

Aby wziąć udział w rekrutacji na szkolenie, należy:

 • założyć konto na stronie https://szkolenia.ore.edu.pl i wypełnić w trakcie rejestracji wszystkie obowiązkowe pola – niewypełnienie obowiązkowego pola skutkuje skreśleniem z listy uczestników. Uczestnik kursu musi również posiadać konto na stronie https://moodle.ore.edu.pl.

Nie jest możliwy inny sposób zgłoszenia swego udziału niż poprzez wypełnienie formularza on-line.

 • Początek rejestracji: 12.05.2020 r., zakończenie rejestracji: 17.05.2020 r.

Uczestnicy szkolenia zostaną wybrani spośród zapisanych osób z uwzględnieniem następujących zasad rekrutacji:

 • uczestnikami kursu mogą być doradcy zawodowi i pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • o zakwalifikowaniu się na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Wiadomość e-mail informująca o pomyślnym przebiegu rejestracji online – nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.

Osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 18 maja 2020 r. e-mail z informacją o wyniku rekrutacji.


19.05.2020 - 08.06.2020
Nieaktywny