Szczegóły szkolenia
Wykorzystanie platformy Google Classroom w prowadzeniu zajęć na odległość (III edycja)
Wykorzystanie platformy Google Classroom w prowadzeniu zajęć na odległość (III edycja)

Kompetencje kluczowe

Wydział Upowszechniania Zasobów

nauczyciele, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci

Kurs e-learningowy

Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w praktyczne umiejętności przeprowadzenia lekcji online z wykorzystaniem platformy Google Classroom. Szkolenie składa się z następujących modułów tematycznych:

  1. Wprowadzenie do programu i opis jego funkcjonalności
  2. Logowanie do chmury oraz uruchomienie programu
  3. Tworzenie nowych zajęć, generowanie kodu dostępu oraz przypisanie uczestników
  4. Publikacja materiałów
  5. Tworzenie zadań
  6. Opracowanie testów
  7. Sprawdzanie zadań nadesłanych przez uczniów oraz ich ocenianie
  8. Komunikacja z uczniami


kurs e-learningowy na platformie Moodle ORE: https://e-kursy.ore.edu.pl/

Agnieszka Brodowska, tel. 664 959 939, agnieszka.brodowska@ore.edu.pl

Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji.

04.05.2020 - 18.05.2020
Nieaktywny