Szczegóły szkolenia
„Praca na platformie Moodle” - edycja 1.
„Praca na platformie Moodle” - edycja 1.

Doskonalenie nauczycieli

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego / ORE

nauczyciele

Kurs e-learningowy

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli, którzy będą pracować z uczniami na platformie Moodle.

Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami na platformie Moodle.
Uczestnicy poznają platformę Moodle oraz jej wybrane zasoby i składowe.
Nauczyciele będą wykonywać praktyczne zadania na ćwiczebnej platformie Moodle, tworząc materiały edukacyjne, narzędzia sprawdzania wiedzy, narzędzia ewaluacyjne oraz poszerzać ogólną wiedzę na temat pracy na edukacyjnej platformie Moodle. Podczas kursu każdy z uczestników zdobędzie niezbędne umiejętności, które pozwolą mu na samodzielne przygotowywanie różnorodnych form zdalnej edukacji na platformie Moodle.

Kurs skierowany jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów, nauczających na wszystkich etapach edukacji.

Kryteria naboru:

  • adekwatny adresat (określony wyżej),
  • prawidłowe wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego,
  • kolejność zgłoszeń.

Liczba miejsc: 50 platforma e-learningowa ORE

Andrzej Brzozowski (tel.: 22 345 37 13, e-mail: andrzej.brzozowski@ore.edu.pl).

Uczestnicy wypełniają formularz rekrutacyjny (w prawidłowo wypełnionym formularzu powinny znaleźć się dwa aktywne linki: do strony internetowej szkoły/placówki oraz do strony szkolnej platformy Moodle). Po weryfikacji warunków formalnych i prawidłowości wypełnienia formularzy, uwzględniając kolejność zgłoszeń, komisja rekrutacyjna rekrutuje uczestników na kurs. Wszystkie osoby biorące udział w rekrutacji otrzymują mailowo informację o wyniku rekrutacji.

Osoby zrekrutowane na kurs otrzymują w mailu link do zalogowania się na stronę kursu.

Kurs jest intensywny. Osoby uczestniczące w kursie będą wykonywać określone zadania, ćwiczenia i inne aktywności w 2 modułach – realizacja każdego z nich trwa tydzień. Część wymaganej aktywności stanowić będą zadania praktyczne wykonywane na ćwiczebnej stronie platformy Moodle oraz na szkolnej platformie Moodle. Orientacyjny czas przewidziany na pracę własną uczestników kursu to 40 godzin dydaktycznych.

Kurs jest realizowany w całości zdalnie.

Uczestnicy, którzy ukończą kurs, w możliwie najkrótszym czasie otrzymają stosowne zaświadczenie potwierdzające jego ukończenie.


27.03.2020 - 09.04.2020
.