Szczegóły szkolenia
Profilaktyka przemocy rówieśniczej – rola świadka Edycja III
Profilaktyka przemocy rówieśniczej – rola świadka Edycja III

Wychowanie i profilaktyka

Wydział Wychowania i Profilaktyki

pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli

Kurs e-learningowy

Cel główny: podnoszenie kompetencji pracowników oświaty w zakresie przeciwdziałania przemocy rówieśniczej

Cele szczegółowe:

  1. dostarczenie informacji dotyczących dręczenia;
  2. dostarczenie informacji dotyczących reakcji świadków w sytuacji dręczenia;
  3. zapoznanie z czynnikami, które sprzyjają reagowaniu w sytuacji przemocy rówieśniczej;
  4. zapoznanie ze sposobami kształtowania poczucia odpowiedzialności za relacje rówieśnicze.


platforma Moodle

Elżbieta Stawecka, elzbieta.stawecka@ore.edu.pl

Kryteria naboru:

  • adresat (określony wyżej),
  • wypełnienie online formularza rejestracyjnego.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.
Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


Szkolenie prowadzone w terminie 1-30 kwietnia 2020r.
Nieaktywny