Szczegóły szkolenia
Szkolenie doskonalące dla wizytatorów realizujących zadania nadzoru pedagogicznego w formie ewaluacji zewnętrznej
Szkolenie doskonalące dla wizytatorów realizujących zadania nadzoru pedagogicznego w formie ewaluacji zewnętrznej

Nadzór pedagogiczny

Wydział Nadzoru Pedagogicznego

Brak adresatów

Zgłoszenia KO

Kurs e-learningowy

Środowisko Moodle

Grażyna Wojszczyk, tel. 22 3453793