Szczegóły szkolenia
Szkolenie doskonalące dla wizytatorów realizujących zadania nadzoru pedagogicznego w formie ewaluacji zewnętrznej
Szkolenie doskonalące dla wizytatorów realizujących zadania nadzoru pedagogicznego w formie ewaluacji zewnętrznej

Nadzór pedagogiczny

Wydział Nadzoru Pedagogicznego

Brak adresatów

Zgłoszenia KO

Kurs e-learningowy

Środowisko Moodle

Grażyna Wojszczyk, tel. 22 3453793

Gr IV - pierwotny termin szkolenia:11 - 12 maja 2020 r. (Szk. e-learningowe_gr.IV, 39 wolnych miejsc)

Gr III - pierwotny termin szkolenia:4-5 maja 2020 r. (Szk. e-learningowe_gr.III, 42 wolnych miejsc)