Szczegóły szkolenia
Szkolenie doskonalące dla wizytatorów realizujących zadania nadzoru pedagogicznego w formie ewaluacji zewnętrznej
Szkolenie doskonalące dla wizytatorów realizujących zadania nadzoru pedagogicznego w formie ewaluacji zewnętrznej

Nadzór pedagogiczny

Wydział Nadzoru Pedagogicznego

Brak adresatów

Zgłoszenia KO

Stacjonarne

Centrum Szkoleniowe w Sulejówku ul. Paderewskiego 77

Bronisław Boryca

03-11-2020 - 04-11-2020 (Sulejówek)
Nieaktywny

22-09-2020 - 23-09-2020 (Sulejówek)
Nieaktywny

24-06-2020 - 25-06-2020 (Sulejówek)
Nieaktywny

11-05-2020 - 12-05-2020 (Sulejówek)
Nieaktywny

04-05-2020 - 05-05-2020 (Sulejówek)
Nieaktywny

28-04-2020 - 29-04-2020 (Sulejówek)
Nieaktywny

14-04-2020 - 15-04-2020 (Sulejówek)
Nieaktywny