Szczegóły szkolenia
Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci a zjawisko cyberuzależnienia wśród adolescentów. Edycja II.
Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci a zjawisko cyberuzależnienia wśród adolescentów. Edycja II.

Resocjalizacja i socjoterapia

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy MOW, pracownicy MOS

Kryteria naboru: szkolenie adresowane jest do kadry MOW, MOS, ODN, PPP. O przyjęciu decyduje wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz kolejność i proporcjonalność zgłoszeń. Uwaga: W pierwszej kolejności przyjęte zostaną osoby, które wzięły udział w rejestracji (odbywającej się w terminie 9-15 marca 2020) na szkolenie w formie stacjonarnej, jeśli podtrzymają chęć uczestnictwa poprzez ponowną rejestrację.

Szkolenie

Celem szkolenia jest wsparcie merytoryczne w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych w sieci przez adolescentów oraz wzmacnianie kompetencji wychowawczych w sytuacji rozpoznania  symptomów cyberuzależnienia u młodzieży, głównie, niedostosowanej społecznie/zagrożonej niedostosowaniem społecznym. 


Zostaną poruszone takie zagadnienia jak:

  • problemy okresu dorastania w sferze emocjonalnej, społecznej, psychologicznej;
  • normy rozwojowe;
  • przyczyny uzależnień behawioralnych - predyspozycje osobowościowe;
  • różnice między uzależnieniami chemicznymi a uzależnieniami behawioralnymi;
  • rodzaje cyberuzależnień;
  • objawy i konsekwencje cyberuzależnień; 
  • zagrożenia współwystępujące z cyberuzależnieniem i czynniki chroniące, czynniki ryzyka, a także działania profilaktyczne i interwencyjne w przypadku cyberuzależnień.


on-line, Platforma ClickMeeting, Skype (wymagana instalacja oprogramowania)

marta.paluch@ore.edu.pl tel. 22 570 83 21

Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji - w dniach 23-24 kwietnia 2020. W związku  z ograniczoną liczbą miejsc oraz faktem, że osoby otrzymujące potwierdzenie o zakwalifikowaniu zyskują automatycznie status "uczestnika szkolenia" (nie będzie wymagane dodatkowe potwierdzenie), bardzo proszę o przemyślane zgłoszenia. Zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia, czego warunkiem jest pełna frekwencja, dostępne będą do samodzielnego pobrania i wydrukowania na stronie www.szkolenia@ore.edu.pl  po 4 maja 2020 r. Forma doskonalenia jest bezpłatna. Wymagania techniczne- komputer, dostęp do Internetu, kamerka, mikrofon, komunikator Skype.


27.04.2020 - 29.04.2020
Limit miejsc wyczerpany