Szczegóły szkolenia
Wspieranie szkół ogólnodostępnych w nowej formule – SCWEW
Wspieranie szkół ogólnodostępnych w nowej formule – SCWEW

Edukacja włączająca

Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami/ projekt „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

Dyrektorzy i nauczyciele placówek specjalnych: przedszkoli, szkół, SOSW, MOW, MOS

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Celem spotkania jest wprowadzenie do realizacji wsparcia dla szkół ogólnodostępnych w formule SCWEW.

Kryteria naboru:
  • adresat (określony wyżej),
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego,

Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną  (5 marca 2020 r.)

Uprzejmie informujemy, że organizatorzy zapewniają dydaktykę, zakwaterowanie i wyżywienie, ale nie pokrywają  kosztów podróży.Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77

Agnieszka Pietryka – kierownik projektu, e-mail: agnieszka.pietryka@ore.edu.pl, tel. 22 22 570-83-51

12.03.2020 - 13.03.2020
Nieaktywny