Szczegóły szkolenia
Organizacja kształcenia zawodowego i ustawicznego
Organizacja kształcenia zawodowego i ustawicznego

Kształcenie zawodowe

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy

nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni zatrudnieni w placówkach doskonalenia nauczycieli, wizytatorzy kuratorium oświaty, nauczyciele przedmiotów zawodowych

Do godziny 23.59 w dniu 2 marca 2020 r.; O przyjeciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń, dla uczestników spełniających warunki rekrutacji (pierwszeństwo w naborze mają pracownicy merytoryczni placówek doskonalenia nauczycieli i kuratoriów oświaty następnie nauczyciele i kadra kształcenia zawodowego); Liczba miejsc po 25 na każdy z terminów

Stacjonarne

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu  Organizacja ksztalcenia zawodowego i ustawicznego;

PROGRAM
Organizacja ksztalcenia zawodowego i ustawicznego

Cel szkolenia:

 • upowszechnianie informacji w zakresie zmian w kształceniu w formach szkolnych i pozaszkolnych;
 • upowszechnienie informacji  o funkcjonowaniu ZSK w kształceniu zawodowym i ustawicznym;
 • doskonalenie umiejętności opracowania oferty edukacyjnej szkół, placówek i centrów;
 • wymiana doświadczeń w zakresie organizacji szkół, placówek i centrów.
Moduły:
 • Idea Uczenie się przez całe życie
 • Uwarunkowania rynkowe kształcenia zawodowego
 • Zintegrowany system kwalifikacji
 • Organizacja kształcenia w formach szkolnych – szkoły branżowe oraz dodatkowe umiejętności zawodowe
 • Organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych - KKZ, KUZ
 • Ścieżki kształcenia zawodowego
 • Oferta edukacyjna szkoły, placówki centrum

Podczas trwania kursu będziemy korzystać z zasobow SW NAUKA ZAWODU
Przed szkoleniem prosimy o założenie konta na platformie www.moodle.ore.edu.pl i zalogowanie się do  SW NAUKA ZAWODU

Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku

bogdan.kruszakin@ore.edu.pl; tel. 22 345 37 25

 
TERMINY SZKOLEŃ
Oferujemy do wyboru dwa terminy:

I.  Rozpoczęcie w dniu 10 marca 2020 r. o godzinie 13

    Zakończenie szkolenia w dniu 11 marca 2020r. o godzinie 13 

 
II. Rozpoczęcie w dniu 11 marca 2020 r. o godzinie 13

    Zakończenie szkolenia w dniu 12 marca 2020r. o godzinie 13 Termin zgłaszania:  do 2 marca 2020 r do godz. 23.59 za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego ORE  www.szkolenia.ore.edu.pl     

Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe przez bezpośredni kontakt z prowadzącym:

Bogdan Kruszakin bogdan.kruszakin@ore.edu.pl  tel. (22) 345-37-25


Zgłoszenie się na szkolenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem. Osoby zakwalifikowane zostaną o tym poinformowane oddzielnym mailem po dniu 2 marca 2020 r
____________________________

Organizatorzy

Zapewniają bezpłatną dydaktykę, materiały dydaktyczne,noclegi i wyżywienie 
Nie pokrywają kosztów dojazdu


11.03.2020 - 12.03.2020 (Sulejówek)
Nieaktywny

10.03.2020 - 11.03.2020 (Sulejówek)
Nieaktywny