Szczegóły szkolenia
Warsztat pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
Warsztat pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

Edukacja wczesnoszkolna

Wydział Innowacji i Rozwoju

nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni ds. wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Szkolenie

Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie budowania, modyfikowania i rozwijania warsztatu pracy w różnych kierunkach aktywności dydaktycznej, metodycznej, organizacyjnej, programowej, innowacyjnej, wynikającej z przepisów prawa i własnych potrzeb rozwojowych.

 


Centrum Szkoleniowe Ośrodka Rozwoju Edukacji, 05-070 Sulejówek, ul. Paderewskiego 77

Iwona Konopka, tel. 22 570 83 24, e-mail: iwona.konopka@ore.edu.pl

Rejestracja na szkolenie nie jest jednoznaczna z zakwalifikowaniem się do udziału w szkoleniu.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną powiadomione pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji. Organizator zapewnia dydaktykę, zakwaterowanie i wyżywienie. Nie pokrywamy kosztów podróży.

10.03.2020 - 12.03.2020
Nieaktywny