Szczegóły szkolenia
Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego
Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego

Wychowanie i profilaktyka

Wydział Wychowania i Profilaktyki

pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, nauczyciele konsultanci, psycholodzy, pedagodzy – pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów z publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistów szkolnych zajmujących się profilaktyką agresji i przemocy

Kurs e-learningowy

Cel główny: podnoszenie kompetencji pracowników oświaty w zakresie przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.
Cele szczegółowe:
  • wsparcie merytoryczne pracowników oświaty w zakresie skutecznego przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej,
  • zaprezentowanie Metody Wspólnej Sprawy wg. Kena Rigby


platforma Moodle

Elżbieta Stawecka, elzbieta.stawecka@ore.edu.pl

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną. Udział w szkoleniu jest bezpłatny Termin rekrutacji upływa 22 marca 2020 r.

02.03.2020 - 31.03.2020
Nieaktywny